Anna ääni lapselle maakuntavaaleissa!

Maakunnat järjestävät vuoden 2020 alusta alkaen koko sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden omilla alueillaan. Maakuntavaaleissa valittavien päättäjien tulee huolehtia jokaisen lapsen hyvinvoinnista alueellaan koko vaalikauden ajan. Kunnat hoitavat edelleen monia lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta olennaisia tehtäviä, kuten koulua ja varhaiskasvatusta.

Eriytyvä hallinto ei saa pirstaloida lasten ja perheiden palveluita erilleen. Sekä ehkäiseviä että korjaavia palveluita tulee olla edelleen helposti saatavilla ja niiden on toimittava saumattomasti yhteen. Lapselle palvelut ja rakenteet ovat ihmisiä, joten lasten ja nuorten palveluiden resursseista ja laadusta ei saa nipistää.

22 lapsi- ja perhejärjestön yhteisessä Anna ääni lapselle -kampanjassa halutaan pitää huolta siitä, että maakunnissa osataan ennakoida ja tunnistaa oman alueen lasten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja reagoida niihin. Lapsista huolehtiminen on paras mahdollinen investointi maakunnan tulevaisuuteen.

Menestyvä maakunta:

  1. Sijoittaa tulevaisuuteensa toteuttamalla lapsivaikutusten arvioinnin kaikessa päätöksenteossaan.
  2. Huolehtii sekä ennaltaehkäisevien että korjaavien lastensuojelupalveluiden laadusta ja resursseista.
  3. Kokoaa lasten ja perheiden palvelut, tuen ja toiminnan perhekeskukseen yhden luukun taakse.
  4. Perustaa maakunnallisen lapsiasiavaltuutetun toimen.

Aiheeseen liittyvät