Siirry sisältöön

Tulevaisuuden tekijät - Framtidens skapare

Juhlan teemana on Tulevaisuuden tekijät. Juhlaan osallistuvia lapsia pyydetään tekemään tästä aiheesta oman ajatuksensa mukaisen kortin, joka voi olla esimerkiksi piirros, valokuva, tarina, runo tai vaikka sarjakuva. Tyyli on vapaa!

(på svenska nedan)
Kortin voi tehdä myös yhdessä ystävien tai koululuokan kanssa. Apukysymyksinä voi käyttää seuraavia kysymyksiä:

Millaisia ammatteja tulevaisuudessa on, millaisia taitoja tarvitaan?
Millaisista keksinnöistä tai saavutuksista Suomi tunnetaan tulevaisuudessa?
Mikä on parasta ja hienointa tulevaisuuden Suomessa?

Kortit koostetaan yhdeksi suureksi digitaaliseksi kollaasiksi, joka on juhlassa kaikkien ihailtavana. Kortit tulee toimittaa kuvamuodossa 30.11. mennessä oheisen linkin takaa löytyvällä lomakkeella:
https://q.surveypal.com/Lasten-itsenaisyyspaivan-juhlan-ennakkotehtava
Lomake on salasanasuojattu. Lomakkeen salasana on lähetetty kuntien yhteyshenkilöille ja lasten huoltajille sähköpostitse.

Kortit tulee tallentaa .jpeg -muodossa ja niiden tulee olla vaakasuuntaisia, mielellään kuvasuhteella 16:9.
Mikäli kortti on valokuva, pyytäisimme huomioimaan, ettei kuvassa näy muita kuin juhlaan osallistuvia lapsia. Tämä johtuu siitä, että kortit tulevat näkyville juhlaan ja ne saattavat näkyä juhlasta otettavissa valokuvissa ja videoissa, eikä meillä ole kuvauslupaa muilta kuin juhlaan ilmoitetuilta lapsilta.

Huomioittehan, että kortti on esillä juhlassa ja lataamalla kortin annatte täyden käyttöoikeuden Mannerheimin lastensuojeluliitolle ja valtioneuvoston kanslialle. Kuvaa voidaan käyttää juhlaan liittyvässä viestinnässä sekä MLL:n ja valtioneuvoston kanslian viestinnässä.

 

Festens tema är Framtidens skapare. Vi ber att de barn som deltar i festen gör ett kort som bygger på deras tankar om temat. Kortet kan vara en teckning, ett fotografi, en berättelse, en dikt eller en tecknad serie. Stilen är fri!

Barnet kan också göra kortet tillsammans med sina vänner eller sin skolklass. Som hjälp kan barnet använda följande frågor:

Vilka yrken finns det i framtiden, och vilka kunskaper och färdigheter behövs då?
Vilka uppfinningar eller prestationer är Finland känt för i framtiden?
Vad är det bästa och finaste i framtidens Finland?

Korten ställs fram som ett stort digitalt kollage som alla får beundra på festen. Korten ska lämnas in i bildformat senast 30.11 med formuläret som finns bakom länken:
https://q.surveypal.com/Lasten-itsenaisyyspaivan-juhlan-ennakkotehtava
Formuläret är skyddat med lösenord. Lösenordet har skickats till kommunernas kontaktpersoner och deltagarnas vårdnadshavare.

Korten ska sparas i .jpeg-format och de ska vara liggande, dvs. horisontella. De ska gärna ha bildkvoten 16:9.
Om kortet är ett fotografi ber vi att ni kontrollerar att det inte syns andra barn på fotot än barn som deltar i festen. Orsaken till detta är att korten kommer att visas på festen, och då kan de synas på fotografier och videor som tas på festen. Vi har dock inte fotograferingstillstånd för andra än de barn som anmälts till festen.

Vänligen observera att kortet ställs ut på festen och att ni ger Mannerheims barnskyddsförbund och Statsrådets kansli full användningsrätt till kortet när ni laddar upp kortet. Bilden kan användas i anslutning till kommunikation om festen samt i MLL:s och Statsrådets kanslis kommunikation.

 

 

 

Takaisin ylös