Siirry sisältöön

Loukkaava kohtelu netissä

Nuoret poistaisivat netistä kiusaamisen ja loukkaavan kohtelun. Osa nuorista haluaisi, että anonyymina viestitteleminen ja sovellukset, joissa voi toimia anonyymina estettäisiin, koska niissä saatetaan loukata toisia. Anonyymiyden tilalla voisi toimia nimimerkillä, mutta omat tiedot pitäisi olla saatavilla. Some mahdollistaa asioiden sanomisen ja muiden loukkaamisen ilman, että tarvitsee kohdata muita kasvotusten.

”Että ihmiset voivat sanoa pahempia asioita silloin kun ei tarvitse sanoa sitä suoraan henkilölle. Sosiaalinen media on kuin erilaiset kasvot, jotka voi laittaa päälle, että muuttuu näkymättömäksi.

Kiusaaminen netissä ilmenee myös muun muassa ulkopuolelle jättämisenä, toisten kuvien levittämisellä, haukkumisella ja tuomitsemisella. Netissä saatetaan myös esiintyä väärällä identiteetillä ja esittää jotain toista henkilöä kuin on. Koulukiusaaminen ulottuu sosiaalisen median ja netin kautta myös vapaa-ajalle ja saa uusia muotoja.

”Kaikki kiusaaminen on hirveää ja täysin hyväksymätöntä kaikissa tapauksissa. Ennen kiusattu pääsi vapaa-ajalla pakoon kiusaajia, jos kiusaaminen tapahtui koulussa, mutta nykyään se ulottuu kotiin asti.”

Omalla nettikäyttäytymisellä vaikutetaan siihen, millainen ympäristö netti ja some on meille kaikille. Nuorten mielestä kaikkien pitäisi saada olla sellaisia kuin he ovat ilman tuomitsemista ja syrjintää, ja netin turvallisempi paikka kaikille.

”Olisi hienoa, jos jokainen saisi tuottaa omanlaistaan sisältöä nettiin (tietenkin lakien sisällä ja itse loukkaamatta ketään) kohtaamatta mm. tuomitsemista, kiusaamista ja turhaa negatiivista kommentointia (eri asia kuin rakentava kritiikki, tottakai saa olla eri mieltä asioista).

”No että kaikki miettis enneku kirjottaa nettiin mitään, että voiko se kenties loukata jotakuta ja että katuuko sitä myöhemmin, koska jos nettiin laittaa jotain se ei ikinä sieltä katoa lopullisesti.

Nuorten mielestä niin aikuisten kuin nuorten pitäisi puuttua kiusaamiseen netissä ja somessa. Nuoret haluaisivat aikuisia valvomaan netin käyttöä ja keskustelua sekä puuttumaan loukkaavaan käytökseen. Myös muiden nuorten toivotaan puuttuvan kiusaamiseen ja harkitsemaan mitä netissä julkaisee ja miten kohtelee muita. Kiusaamista havaitessaan tulisi siihen puuttua kertomalla jollekin luotettavalle aikuiselle ja ilmoittaa sisällöstä palvelun ylläpitäjälle. Kiusaajalle voi myös laittaa yksityisviestin ja pyytää lopettamaan kiusaamisen.

Nuoret toivovat, että kiusaamistilannetta puretaan kiusaamisen juurilta asti. Kiusatun tukemisen lisäksi tilanteen purkamisessa tulisi huomioida myös kiusaajan oma paha olo ja keskustella hänen kanssaan.

”Mielestäni vastakkainasettelu kiusaajan ja kiusatun välillä ei helpota tilannetta. Kiusaaja on usein itse epävakaalla pohjalla, joten ongelma pitäisi kitkeä juuriltaan sitä kautta (auttaa kiusaajaa), eikä vain korjailla vahinkoja (lohduttaa kiusattua). Kiusattua täytyy tietenkin tukea, kenenkään ei pitäisi joutua kohteeksi, mutta kiusaamisen syy on luultavasti jossain muualla kuin kiusatussa, joten itse ongelman lähde olisi tutkittava. Mahdollisesti siis kiusaajan tavoittaminen ja keskusteleminen antaisi vastauksia. Kiusaajan kanssa henkilökohtainen keskustelu voisi saada kiusaajan kyseenalaistamaan oman toimintansa ja miettimään kahdesti, tai puolestaan saada kiusaajan avautumaan omasta pahasta olostaan, jota nyt purkaa muihin. Tässä tilanteessa ei vain pueta luotiliiviä päälle, vaan mahdollisesti otetaan luodit pois aseesta.

Kiusaamisesta pitäisi nuorten mielestä puhua enemmän ja jokaisen tulisi harkita tarkkaan mitä netissä tai somessa kirjoittaa. Kaikkien pitäisi olla tietoisia kiusaamisen vaikutuksista ja siitä, miten kiusaamiseen voi puuttua. Nuoret toivovat yhteisiä sääntöjä ja tiukempaa valvontaa esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa. Kiusaamiseen ja loukkaavaan sisältöön puututtaisiin tiukemmin muun muassa poistamalla loukkaavat kommentit.

”Jos järjestelmä löytää ikävän kommentin se poistaa sen automaattisesti.”

Aiheeseen liittyvät

Nuorten mediakysely

Aiheesta lisää

Takaisin ylös