Siirry sisältöön

Mediakyselyn vastaajat

Mediakyselyn kouluilla kerätyt vastaukset kerättiin osana Empatia netissä -kouluprosessia. Empatia netissä -prosessi sisälsi kaksi tukioppilaiden koulutuspäivää ja koulukohtaisen mediakyselyn, jolla luotiin pohjaa koulukohtaiselle prosessille ja tarjottiin tietoa koulun tukioppilastoiminnan suunnittelulle. Kysely avattiin myös Nuortennetissä avoimena nettikyselynä kaikille nuorille. Empatia netissä -prosessiin osallistui seitsemän yläkoulua vuoden 2018 aikana. Nuortennetissä vastauksia kerättiin syksyllä 2018.

Mediakyselyyn vastasi yhteensä 1554 nuorta, joista 1325 vastausta tuli seitsemästä yläkoulusta Empatia netissä -kouluprosessissa ja 229 vastausta Nuortennetin avoimen nettikyselyn kautta. Vastaajista 600 oli poikia, 874 tyttöjä ja 80 vastaajista ilmoitti sukupuolekseen joku muu.

Empatia netissä -kouluprosessi toteutettiin seitsemässä yläkoulussa, josta saatiin yhteensä 1325 vastausta ja tämän takia suurin osa vastaajista on yläkouluikäisiä. Nuortennetissä julkaistun avoimen kyselyn kautta vastauksia saatiin myös alakouluikäisiltä sekä vanhemmilta nuorilta.

Alakouluikäiset vastaajat olivat 4.-6. luokkalaisia. Lisäksi vastauksia saimme ammattikoulussa ja lukiossa opiskelevilta nuorilta sekä 44 vastaajaa kertoi luokka-asteeksi jonkun muun.

Vastaajat luokka-asteittain Määrä
Ala-aste 58
Ylä-aste 1424
Ammattikoulu 17
Lukio 11
Muu 44
Yhteensä 1554

Aiheeseen liittyvät

Nuorten mediakysely

Aiheesta lisää

Takaisin ylös