Skolfreden för läsåret 2018−19

Skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyste i Vanda 22.8.2018

Den riksomfattande skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyste i Vanda 22.8.2018. I år deltog förutom grundskolor också daghem, förskolor, yrkesskolor och gymnasieskolor.

Skolfredskommittén, som består av elever från Vanda, har formulerat skolfredstemat för det nya läsåret: ”Du kan påverka – ett leende hjälper”. Syftet med temat är att lyfta fram betydelsen av att eleverna är delaktiga och har möjligheter att påverka det som händer i skolan. Påverkningsmöjligheterna betraktas från flera perspektiv. Inom skolfredsarbetet betonas att varje elev genom små initiativ kan bidra till en god atmosfär i skolan, men också att eleverna som grupp ska få utökade möjligheter att få sina röster hörda i skolgemenskapen.

Titta på utlysning av skolfreden

Skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyste i Vanda 22.8.2018. Vid utlysningsevenemanget i Vanda uppträdde bl.a. Tanhupallo och Idols-vinnaren Anniina Timonen.

Titta på utlysningsevenemanget här

Testa hur påverkar du din omgivning!

Skolfredens syftet är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet. Gör det här testet och se hur påverkar du din skolmiljön!

Läs mer

Stödmaterial för skolfredsarbete

Skolfredsträdets frukter står för olika uppgifter som kopplar till begreppen vänlighet, omtanke, respektfullt bemötande och gemensamt engagemang för ett gott skolfredsår. Alla trivs i en skola där man blir vänligt bemött och där man frimodigt kan sträcka sig mot sina drömmar. Bygg därför ett skolfredsträd genom att utföra de uppgifter som frukterna står för!

Läs mer

Videon av utlysning av skolfreden

Skolfredens arbetsgrupp har gjort en video av utlysning av skolfreden. Visa videon i er egen skolfredsevenemang.

I samarbete med