Skolfreden för läsåret 2019−2020

Riksomfattande skolfred för läsåret 2019–2020 utlyste i Kajana den 20 augusti kl. 12. Utlysningsevenemanget och skolfredsåret har planerats av en grupp bestående av representanter för Kajaanin keskuskoulu, Lehtikankaan koulu, Kajaanin lyseo, Kajanalands yrkesinstitut, Kajaanin lukio och Zachariasskolan i Nykarleby.

Eleverna valde ansvar som skolfredstema för det nya läsåret, och årets slogan är ”Vi tar ansvar”. Eleverna vill på detta sätt belysa olika sorters ansvar: ansvar för en själv, skolkamraterna, skolgemenskapen och hela samhället. Vi ska ta hand om naturen, varandra och oss själva. I skolan har alla ett gemensamt ansvar för att eleverna ska trivas, känna sig trygga och bli accepterade sådana de är.

Skolfreden för läsåret 2020-2021 utlyses i Åbo den 19 augusti kl. 10. 

Skolfredsmaterial

Här kan du hämta utlysningstexten för Skolfreden 2019 på flera språk. Skriv gärna ut utlysningstexten och häng den på väggen i skolan eller läs upp den på olika språk till exempel under morgonsamlingen. Här finns också mycket annat material om hur skolfred kan upprätthållas under hela läsåret.

Läs mer

Skolfredslåten

I år har Skolfreden fått sin egen låt! Sången, som ungdomar i Kajana skapat tillsammans med musikern Aapo Wikstén, påminner om betydelsen av skolfred, god kamratskap och hänsyn gentemot andra.

Titta video

I samarbete med