Skolfreden för läsåret 2020−2021

Skolfreden utlystes i år för trettionde gången.

Riksomfattande skolfred för läsåret 2020–2021 utlystes i Åbo den 19 augusti kl. 10.

Skolfred för läsåret 2021–2022 ska utlysa i Sodankylä den 25 augusti.

Eleverna valde jämlikhet som tema för det nya skolfredsåret. I skolan ska var och en få vara sig själv. Alla är lika mycket värda oavsett bakgrund eller egenskaper. Årets motto ”Hand i hand” påminner om hur viktigt det är att stödja sina kamrater. Även när det inte är möjligt att ta den andras hand kan man åtminstone le, vara vänlig eller skicka ett uppmuntrande meddelande. I planeringsgruppen för skolfredsåret ingår elever från Turun klassillinen lukio, Puolalan koulu och Cygnaeus skola.

Skolfredsmaterial

Här kan du hämta utlysningstexten för Skolfreden 2020 på flera språk. Skriv gärna ut utlysningstexten och häng den på väggen i skolan eller läs upp den på olika språk till exempel under morgonsamlingen. Här finns också mycket annat material om hur skolfred kan upprätthållas under hela läsåret.

Utlysningstext för Skolfreden

Skolfredslåten

I år har Skolfreden fått sin egen låt! Sången, som ungdomar i Kajana skapat tillsammans med musikern Aapo Wikstén, påminner om betydelsen av skolfred, god kamratskap och hänsyn gentemot andra.

Titta video

I samarbete med