Hoppa till innehållet

Uppmuntra och lyssna på högstadie-eleven

Att börja i högstadiet kanske inte känns som en så stor förändring för föräldern, men för barnet är det en ny fas. Också puberteten har redan börjat eller håller på att börja. Även om barnet snabbt växer upp till samma storlek som en vuxen, behöver han eller hon just nu mycket av föräldrarnas tid, uppmärksamhet och acceptans  – trots att barnet själv menar det motsatta.  Ett barn i puberteten behöver omkring sig vuxna som vid behov också skyddar och sätter klara gränser. Att sätta gränser är inte alltid lätt.

I vårt häfte har vi samlat råd och uppmuntran till högstadie-elevens föräldrar.

Ladattavat aineistot

Tillbaka till toppen