Hoppa till innehållet

Det årliga utlysningsevenemanget

Evenemanget ordnas under läsårets första veckor. Eleverna gör deklarationen om skolfred och den läses upp av någon av ortens vänelever på finska och svenska. Deklarationen har under många år också lästs upp på andra språk som passar ihop med årets tema eller med den stad där evenemanget ordnas. Områdets skolor samlas på torget eller i en park för att höra deklarationen. Under de senaste åren har deklarationen också sänts i radio. Förutom eleverna har band eller artister som är populära bland ungdomen uppträtt.

I samband med evenemanget informerar Utbildningsstyrelsen, Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund om årets teman, verksamhet och nytt material. Skolorna uppmuntras att hela läsåret arbeta för en trygg skola. Också skolvisa och regionala evenemang ordnas på olika håll i landet.

Mer information

Tillbaka till toppen