Länkar för skolfredsverksamheten

Folkhälsans websidor som stöder Skolfreden:

Vänelevs- och tutorverksamhet

Vänelevs- och tutorverksamheten är ett koncept som bygger på att via kamratstöd skapa gemenskap bland eleverna/studerandena genom att erbjuda verksamhet som bidrar till en trygg och trivsam skolmiljö.

Klicka här för att läsa mer

Dagisfred

Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder.

Klicka här för att läsa mer

Antimobbning i daghem och skolor

Läsa mer om mobbningsförebyggande på dagis och hitta allt kursutbud.

Klicka här för att läsa mer

Mer information