Skolfredens historia

Seden att utlysa skolfred föddes i Åbo i samband med antivåldskampanjen Inte med våld år 1990, där både Folkhälsan, Mannerheims Barnskyddsförbund och Röda Korset var involverade. Fram till år 1994 utlystes freden varje år i Åbo, men efter det tog Mannerheims Barnskyddsförbunds centralkansli över ansvaret. År 1996 kom Utbildningsstyrelsen med och år 2000 Inrikesministeriets polisavdelning. Folkhälsan har varit med i det nya upplägget sedan 2006 och Finlands Föräldraförbund sedan 2011. Det årligen återkommande evenemanget genomförs i samarbete med elever, lärare och andra samarbetsparter. Utlysningen av skolfreden är hela evenemangets hörnsten, men skolfredssatsningen byggs upp som en del av skolarbetet under hela läsåret.

Skolfredsevenemanget förs vidare från en ort till en annan som en stafettpinne. Den ort som ansvarar för programmet väljer i samråd med ledningsgruppen ett aktuellt tema för skolfreden. Efter att skolfreden har utlysts arbetar skolorna kring temat under hela läsåret.

Mer information