Utlysningstexter 2020

Elever i Åbo har skrivit utlysningstexten för Skolfredsåret 2020–2021. Läsårets tema, jämlikhet, utgör en röd tråd i texten.

Texten finns att hämta på svenska under länken nedan. Utlysningen kan ses också på finlandsvenska teckenspråk under video nedan.

Material att ladda ner