Hoppa till innehållet

Understöd vår verksamhet

Genom att understöda vår verksamhet är ni med och arbetar för barns, ungas och barnfamiljers bästa!

Klicka här för att donera

Ni kan även stöda vår verksamhet genom att ringa insamlingstelefonen 0600-17000 (5,09 e +lsa/msa)

Telefonen och nätet för barn och unga finns till för att alla barn och unga ska ha en möjlighet att tala med en vuxen person. Årligen svarar frivilliga vuxna på ca 30 000 samtal och e-brev. Behov finns för att svara på ännu mer. Samtalen är konfidentiella och avgiftsfria för den unga. Telefonen och nätet behöver understöd bl.a. för att kunna täcka samtalskostnader och utbilda fler frivilliga vuxna.

Väneleverna arbetar i skolorna för att ingen ska bli mobbad. Väneleverna är åttonde eller niondeklassister som får handledning för uppdraget. Årligen fungerar ca 12 000 elever som vänelev i sin skola.

Föräldratelefonen och -nätet hjälper då föräldrarna vill diskutera konfidentiellt med andra föräldrar. I våra familjekaféer träffar mammor och pappor andra föräldrar i samma livssituation och barnen får nya kompisar. Våra barnvakter hjälper till då familjen behöver kortvarig barnvaktshjälp.

Frivilliga vuxna tar hand om skolelever under eftermiddagarna samt arrangerar klubbar och utflykter. Våra broschyrer och guider som delas ut på rådgivningen ger konkret information om barnens utveckling och hälsa samt om barnskötsel.

Allt detta behöver vi ert stöd för!

Kontakt

Tiina Vienanlinna

Varainhankintapäällikkö

tiina.vienanlinna(at)mll.fi
050 472 2445

Tillbaka till toppen