Hoppa till innehållet

Dagsverksinsamlingen

Varje barn och ungdom behöver någon som lyssnar. Det är viktigt att kunna ha möjlighet till att dela med sig om sina bekymmer, så som gräl hemma eller i skolan med en pålitlig person.

Det är också viktigt att få dela glädje. Det är härligt när man har någon som hejar inför en idrottstävling eller säger “bra prestation, bra jobbat!” efter ett prov. Alltför många förblir dock ensamma. En vuxen, som tar sig tid att lyssna, kan förändra en ung människas liv.

Delta i MLL:s dagsverksinsamling och hjälp oss att svara! Donationerna från skolornas dagsverke går till att upprätthålla Barn- och ungdomstelefonen och nätbrevstjänten, Med hjälp av insamlingsdonationer i dagsverke kan vi fortsättningsvis svara på så många barn och ungas samtal som möjligt, utbilda nya volontärer samt hålla samtalen kostnadsfria för barn och unga även i framtiden.

Anmäl er här! (lyyti.fi)

Instruktioner till skolans kontaktperson

Innan dagsverksdagen:

 1. Bestäm tidpunkten för dagsverksdagen och insamlingsbeloppet per elev. Vi rekommenderar 10-15 euro/elev.
 2. Anmäl din klass eller hela skolan till MLL:s dagsverksinsamling genom anmälningsformuläret på Lyyti.fi.
 3. Du får ett infobrev om dagsverksinsamlingen i ett automatiskt bekräftelsemeddelande med din skolas uppgifter. Dessutom får du ett separat meddelande från oss med din skolas egna referensnummer som används när arbetsgivaren betalar lönen för elevens dagsverke.
 4.  Berätta för klassen om den planerade dagsverkesdagen, dess tidpunkt, syftet med insamlingen och diskutera på vilka sätt dagsverket kan utföras. Vi har några tips som vi listar längre ned i texten på denna sida.
 5. Dela det skriftliga materialet med eleverna och upprätta deras föräldrar.

På dagsverksdagen:

 1. Eleverna genomför dagsverket och ber sin arbetsgivare fylla i arbetsgivarformuläret ifall lönen betalas kontant.
 2. Om lönen betalas som kontoöverföring eller via MobilePay, kan arbetsgivaren direkt betala in summan på MLL:s konto
  FI17 5721 0110 0006 16 eller MobilePay på numret 38731. Obs! Kom ihåg att ange skolans egna referensnummer i samband med betalningen. Om betalningen görs med MobilePay anges referensen som meddelande.

Efter insamlingsdagen:

 1. Eleverna lämnar tillbaka arbetsgivarblanketterna och dagsverkslönen till skolans kontaktperson eller sin klasslärare.
 2. Skolans kontaktperson överför kontantbeloppet till MLL:s konto
  FI17 5721 0110 0006 16 samt anger skolans referensnummer som ni fått per e-post från oss.
 3. Vi berättar hur mycket ni samlat in totalt inom en månad från dagsverksdagen.
 4. Gläds tillsammans över resultatet av ert värdefulla arbete till förmån för barn och unga!

 

Dagsverket kan utföras på många olika sätt. Fundera på vilken typ av arbete som skulle intressera dig och passa dig. Fråga gärna din familj och närkrets om du kan komma till deras arbetsplats utföra dagsverke för ett gott ändamål.

Här är några exempel på arbetsuppgifter som kan utföras som dagsverke:

 • assisterande uppgifter på en förälders eller familjebekants arbetsplats
 • städning
 • arrangering av saker
 • städa ett lager eller förråd
 • trädgårdsarbete
 • klippa gräs eller kratta löv
 • barnvakta
 • ta hand om en grannes hund eller katt
 • hjälpa till i din egna näraffär
 • plocka upp skräp på din väg till skolan eller i en närliggande skog

Mer information

Tillbaka till toppen