Arbetsgruppen i Sodankylä 2021

Skolfredsarbetsgruppen i Sodankylä har sammanställt skolfredsuppgifter för de olika månaderna under läsåret 2021─2022. I arbetsgruppen har elever och lärare från Tähtikunnan koulu, Vuotson koulu, Sodankylän lukio och Språkskolan i svenska Haparanda medverkat.

Augusti-September

Temat för augusti och september är att lära känna varandra. En trygg och fördomsfri stämning uppstår om eleverna och personalen känner varandra. Nya klass- och skolkamrater lär känna varandra i början av terminen, och då stärks klassandan liksom gruppandan i hela skolan. Processen kan underlättas med hjälp av roliga namnlekar.

Läs om namnlekarna

Oktober

Temat för oktober är mina och min skolas goda egenskaper. Under månaden får eleverna identifiera sina goda egenskaper och berätta om dem för varandra. Fokus ligger på att tänka på goda egenskaper hos en själv, den egna klassen och skolan som helhet. Temat kan bland annat lyftas fram genom att eleverna och personalen presenterar sina styrkor, superkrafter och talanger. Lekar och övningar gör det roligt att tänka på och tala om sina styrkor.

Se övningarna

November

I november är målsättningen att lära känna elever från andra årskurser. De minsta eleverna behöver inte vara rädda för de största utan kan betrakta dem som vänner och en trygghet. Temat kan tillämpas bland annat i form av undervisnings- och lässtunder där elever från flera klasser eller stadier deltar. Det blir lättare för eleverna att lära känna varandra med hjälp av olika övningar och lekar.

Läs om övningarna

December-Januari

Temat för december och januari är goda gärningar. Målsättningen är att vara ett stöd för andra och glädja dem med goda gärningar både i skolan och i dess omgivning. Temat kan tillämpas bland annat genom att tillverka en liten gåva till en annan eller genom att utföra en konkret tjänst (t.ex. hjälpa till med läxorna eller sysslor i hemmet). Arbetsgruppen har sammanställt roliga pysseltips för gåvor och utarbetat en temavecka kring goda gärningar.

Ta del av pysseltipsen och instruktionerna för temaveckan

Februari

Temat för februari är vänskap, vänlighet och att bry sig om varandra. Vänliga ord och positiva kommentarer är exempel på sätt att värna om vänskap. Bekanta dig med arbetsgruppens övningar om vänskap och pröva dem till exempel på alla hjärtans dag.

Läs om övningarna

Mars

Under mars skapas god stämning genom att medvetet bete sig väl mot andra. Månadens tema är gott bemötande. Eleverna får reflektera över vilka handlingar som ingår i gott bemötande och hur man visar hänsyn mot andra. Temat lyfts aktivt fram i hela skolans verksamhet där möjligheter till detta finns. Pröva hövlighetsbingot tillsammans med eleverna eller ordna en hövlighetsvecka!

Läs instruktionerna för bingot och hövlighetsveckan

April

Temat för april är tryggt och tillsammans på sociala medier. Under månaden ska eleverna tänka på vad som är viktigt för att de själva och andra ska kunna använda sociala medier på ett tryggt sätt.

Läs om övningarna

Maj

I maj är det dags att gå ut i naturen tillsammans. Arbetsgruppen har skapat övningar som är avsedda att inspirera deltagarna att undersöka naturen och lära sig känna igen djur som finns i den. Läs om övningarna och pröva dem med din klass!

Läs om övningarna

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?