Att lära känna nya vänner i olika åldrar

Lär ut en lek till de större

Syfte: att fungera i grupp med personer av olika ålder, att visa att små kan lära ut saker till stora.
Målgrupp: lågstadiet, högstadiet.
Deltagare: eleverna.
Förberedelser: beroende på lek.

Instruktioner: De yngre eleverna kommer överens om en lek att lära ut till de äldre eleverna. Leken kan vara en traditionell utelek, som katt och råtta eller kurragömma, eller så kan den vara påhittad av klassen. De yngre eleverna förklarar reglerna för de äldre, och därefter leker alla tillsammans.

Lässtund tillsammans

Syfte: att uppmuntra till läsning och samvaro.
Målgrupp: lågstadiet, högstadiet ja andra stadiet. Kan även tillämpas inom småbarnspedagogiken och skolans samarbete.
Deltagare: eleverna.
Förberedelser: böcker som passar deltagarnas ålder.

Instruktioner: Deltagarna delas in i små grupper eller par. Grupperna eller paren väljer ut ett lugnt ställe på skolan och ägnar lektionstiden åt högläsning. Eleverna kan turas om med att läsa, eller så kan äldre elever läsa för de yngre. Övningen kan äga rum i form av enstaka lässtunder men också som en läsvecka under vilken lässtunder ordnas dagligen.

Tala med en ny vän

Syfte: att tala med och lära känna en ny vän.
Målgrupp: lågstadiet, högstadiet, andra stadiet.
Deltagare: grupp som förbereder frågorna (till exempel vänelever), deltagande elever.
Förberedelser: frågor och diskussionsämnen, papper och pennor.

Instruktioner: Eleverna i en eller flera årskurser delas in i par genom lottning. Vart och ett av paren får en uppsättning frågor att svara på och ett ämne att diskutera. Paret ställer frågorna till varandra och diskuterar ämnet. Efteråt kan var och en rita en bild av den andra och ge honom eller henne bilden som ett minne. En gemensam rast eller måltid kan ingå i övningen om detta passar schemat.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?