Gå ut och rör på er tillsammans

Samla ihop en berättelse genom orientering

Syfte: att gå ut i naturen tillsammans. De yngre och de äldre eleverna samarbetar.
Målgrupp: låg- och högstadiet.
Deltagare: eleverna. Kan också ledas av vänelever.
Förberedelser: valfri berättelse som delats upp i flera delar (kryss), orienteringskarta (eventuell kompass).

Instruktioner: Övningen går ut på att hitta delar av en berättelse i naturen genom orientering. Eleverna delas in i grupper som innehåller både lågstadie- och högstadieelever. En orienteringsrunda skapas i naturen kring skolan. Delar av berättelsen, som finns längs med rutten, märks ut med kryss. Delarna samlas in, och i slutet av orienteringsrundan förenas de till en sammanhängande berättelse som läses upp gemensamt.

Flyttfåglar

Syfte: att gå ut i naturen och känna igen flyttfåglar.
Målgrupp: förskolan och lågstadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: kikare (läraren), ritpapper, färgpennor.

Instruktioner: Först diskuteras sånglärkans, bofinkens, sädesärlans och svalans flyttvanor och deras namn på olika språk (finska, samiska, engelska). Fåglarnas utseende illustreras med hjälp av bilder och video. Därefter går gruppen ut i naturen och försöker hitta fåglarna. Till slut får eleverna teckna fåglarna och notera på bilderna huruvida de sett dem under utflykten.

 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?