Mina och min skolas goda egenskaper

Vår klass styrka

Syfte: att stärka klassandan och gemenskapskänslan i skolan, att identifiera den egna klassens styrkor.
Målgrupp: småbarnspedagogiken, lågstadiet, högstadiet, andra stadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: pennor, kartong, saxar, glitter, andra dekorationer, klistermärken, färger.

Instruktioner: Varje klass reflekterar först gemensamt över sina styrkor som grupp. Därefter presenterar de en av dessa styrkor antingen för hela skolan eller för parallellklasserna. Presentationen kan äga rum i festsalen eller på något annat lämpligt sätt. Under evenemanget visar klasserna upp styrkan med hjälp av bokstäver som de pysslat ihop själva. Efteråt hängs bokstäverna upp på väggen i klassrummet eller ett för skolan gemensamt ställe enligt överenskommelse.

Adjektivleken

Instruktioner: Klassföreståndaren/ämnesläraren/gruppledaren skriver en berättelse om klassen, och eleverna får fylla i den med positiva adjektiv som de tycker att beskriver klassen. Berättelsen läses därefter upp för klassen och hängs upp på klassdörren så att elever från de andra klasserna också kan läsa den.

Instruktioner till adjektivleken, på finska

Uppgiftskort 106. Goda egenskaper

Uppgiften handlar om att stärka självkännedomen och gruppandan genom att reflektera över egna och gruppens styrkor. Dela in deltagarna i små grupper i vilka de kan identifiera varandras goda egenskaper.

Fullständig instruktion på finska

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?