Namnlekar av lär känna varandra

Elever från olika årskurser kan ges möjlighet att lära känna varandra, till exempel genom att de äldre eleverna i lågstadiet besöker de yngre elevernas klasser för att presentera sig. Eleverna kan också presentera sig för varandra vid ett större gemensamt evenemang. Gruppandan i skolan som helhet kan stärkas med hjälp av gemensamma lekar (utomhus eller inomhus) för lågstadiet, högstadiet, gymnasiet och yrkesskolan. Vid behov kan videolänk användas.

Gissa vem

Syfte: att lära känna klass- och skolkamrater.
Målgrupp: lågstadiet, högstadiet, andra stadiet.
Deltagare: eleverna.

Instruktioner: Eleverna beskriver i tur och ordning någon av de andra eleverna och låter resten gissa vem det är frågan om.

Namnlekar

Syfte: att lära sig klasskamraternas och lärarnas namn.
Målgrupp: lågstadiet, högstadiet, andra stadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: se instruktioner för de olika lekarna (på finska).

Namn och rörelse

Namn och boll

Namnbingo

Ring för inlärning av namn

 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Mer idéer för lekarna