Tryggt och tillsammans på sociala medier

Klassens gemensamma regler för sociala medier

Syfte: att diskutera beteende på internet och skapa gemensamma regler för klassen i fråga om interaktion på sociala medier.
Målgrupp: årskurs 5–9, andra stadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: dator, stor kartong, tuschpennor.

Instruktioner: Beteende på internet diskuteras i mindre grupper varefter gemensamma regler för interaktion på sociala medier skapas inom klassen. Reglerna skrivs upp på kartong utifrån en gemensam diskussion och hängs upp på klassrumsväggen. Märk ut en skala på golvet och diskutera påståenden kring internet utifrån hur ni placerar er på skalan beroende på vad ni tycker om påståendena.

Tankar om internet (på finska)

Läs mer om nätikett (på finska)

Meddelande på sociala medier och världskartan

Syfte: att illustrera för eleverna hur snabbt ett meddelande på internet kan röra sig över världen.
Målgrupp: lågstadiet.
Deltagare: elever och lärare.
Förberedelser: dator, världskarta, knappnålar.

Instruktioner: Läraren skickar ett meddelande på svenska, finska och engelska på sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter eller motsvarande) och ber de användare som ser meddelandet skriva var de befinner sig. Klassen följer hur meddelandet rör sig över världen och placerar en knappnål på varje ställe på kartan där meddelandet besvarats.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?