Vänskap

Vänliga ord

Syfte: att aktivt söka efter något positivt och gott att säga om klasskamraterna.
Målgrupp: låg- och högstadiet.
Deltagare: eleverna (och lärarna).
Förberedelser: hjärta för utskrift (ryhmarenki.fi), pennor.

Instruktioner: Var och en får ett hjärta och skriver sitt namn på det. Därefter cirkulerar alla hjärtan i klassen så att klasskamraterna kan skriva positiva saker på dem.

Läsveckan

Ordna en läsvecka i skolan! Högstadieeleverna väljer under handledning av läraren ut en bok med anknytning till temat vänskap. Därefter läser de under en veckas tid högt ur boken för lågstadieeleverna. Läsveckan kan också ordnas av väneleverna.

Uppgiftskort 119. Feedback på en minut

Övningen handlar om att ge och ta emot positiv feedback. Dela in eleverna i små grupper och tilldela varje deltagare en minut då de andra ska ge honom eller henne positiv feedback.

Fullständig instruktion på finska

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?