Kiusaamisen vastainen työ kouluyhteisössä

  • 8.12.2021
  • Etelä-Suomen Avi

Kiusaamisen vastainen työ kouluyhteisössä

Kiusaamistilanteet ovat usein monimutkaisia selvitettäviä. Eri osapuolilla voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, mitä on tapahtunut. Lapset saattavat syytellä toisiaan ja aikuiset pohtia, kenen vastuulla tilanteen selvitteleminen on. Tässä koulutuksessa pureudutaan siihen, kuinka kehittää kiusaamisen vastaista työtä koko kouluyhteisö huomioiden. 

Sisältö:  

– koulun kiusaamisen puuttumisen käytänteet 
– oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta (MLL:n hyvinvointikyselyn tuloksia) 
– ryhmäyttäminen ja muu kiusaamista ehkäisevä toiminta 
– kiusaamistilanteiden huomaaminen, puuttuminen ja seuranta
– oppilaiden osallisuus kiusaamisen vastaisessa työssä 

Kenelle: Koulutus on suunnattu ala- ja yläkoulun sekä toisen asteen opettajille ja oppilashuoltohenkilöstölle. 

Kesto ja toteutus: Koulutus toteutetaan työpajatyyppisenä verkkokoulutuksena Zoomissa (klo 9-15). Koulutus sisältää alustuksia, ryhmäkeskusteluja ja harjoituksia.  

Ilmoittautuminen: Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen Avin kanssa, ilmoittautuminen https://avi.fi/tapahtuma/-/c/907329. Koulutukseen otetaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, ilmoittautuminen on sitova. Koulutus on maksuton.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat MLL:n kouluyhteistyön asiantuntijat  Anna-Kaisa Hiedanniemi ja Elina Rautiainen 

Ilmoittaudu tapahtumaan