Media varhaiskasvatuksessa -koulutus

  • 21.11.2018 klo 08:30 - 15:30
  • Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki, Helsinki

MLL:n täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Media varhaiskasvatuksessa:
Mediakasvatuksen mahdollisuuksia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa

Aika: Keskiviikko 21.11.2018 klo 8.30-15.30
Paikka: Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki)
Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ammattilaiset, päiväkotien johtajat

MLL:n koulutuspäivä ja verkkotehtävät antavat varhaiskasvattajille tietoa ja menetelmiä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosioemotionaalisesta oppimiseen varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen keinoin. Koulutus on Opetushallituksen tukemaa varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja lounaskuluistaan.

Koulutuksessa
• kuullaan asiantuntijoita psykologian, osallisuuden ja leikin näkökulmista
• saadaan työvälineitä media- ja elokuvakasvatuksen menetelmistä toiminnallisissa työpajoissa ja itsenäisessä verkkotyöskentelyssä koulutuksen jälkeen.

Koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus sisältää pienen ennakkotehtävän, koulutuspäivän ja jälkikäteen tehtävän verkkotehtävän. Itsenäisesti toteuttavan lyhyen verkkotyöskentelyn tavoitteena on kokeilla ja reflektoida koulutuspäivässä opittuja asioita käytännön varhaiskasvatustyössä. Koulutuskokonaisuuteen osallistuvat saavat pienen ennakkotehtävän ennen koulutuspäivää. Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 1 op.

Ohjelma / Helsingin koulutus 21.11.2018

8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

9.00-9.20 Tervetuloa! Mediakasvatuksen mahdollisuudet tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa
Rauna Rahja, mediakasvatuksen suunnittelija, MLL

9.20-10.20 Median rooli lapsen tunne-elämän kehityksessä psykologisen tiedon valossa
Anu Mustonen, PsT, yhteysjohtaja, Jyväskylän yliopisto

10.20-10.30 Tauko

10.30-10.50 Osallisuus ja lasten mediakulttuurit varhaiskasvatuksessa
Johanna Sommers-Piiroinen, mediakasvatuksen asiantuntija, KM, LTO

10.50-11.00 Leikin merkitys ja mediakulttuurin huomioiminen leikin edistämisessä
Eevamaija Paljakka, projektikoordinaattori, MLL

11.00-11.10 Elokuvakasvatuksen avaimia tunne- ja vuorovaikutustaitojen tueksi
Koulukinon asiantuntijat

11.10-11.15 Koulutuksen käytäntöjä

11.15-12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15-13.45 Työpajat, 1. kierros

13.45-14.00 Kahvitauko

14.00-15.30 Työpajat, 2. kierros

15.30 Koulutus päättyy

Työpajojen kuvaukset

Koulutuspäivän iltapäivä koostuu 1,5 tunnin mittaisista työpajoista. Osallistujat voivat osallistua iltapäivän aikana kahteen eri työpajaan. Pajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

1) Lapsen mediakulttuurin kohtaaminen arjen käytäntöinä

Työpajassa pohditaan sitä, miten lasten mediamaailmaan liittyvät kokemukset ja sisällöt huomioidaan varhaiskasvatuksessa. Yhdessä kokeillen tutustutaan innostaviin tapoihin vahvistaa lasten omaa tekemistä ja ilmaisua sekä osallisuutta yhteisössään.

Johanna Sommers-Piiroinen, mediakasvatuksen asiantuntija, KM, LTO

2) Leikki ja media

Leikki muuttuu ajassa, mutta leikin merkitys ei muutu. Miten leikki kehittyy digitaalisessa ajassamme? Millainen on leikin ja median suhde? Entä miten media voi tukea ja rikastuttaa leikkikulttuuria? Työpajassa luvassa tietoa, keskustelua, yhdessä ihmettelyä ja ilon jakamista.

Eevamaija Paljakka, Leikkipäivä-ohjelman projektikoordinaattori, MLL

3) Elokuvakasvatus tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukena

Koulukinon työpajassa käydään läpi elokuvakasvatuksen keinoja tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen konkreettisten elokuvaesimerkkien ja tehtävien kautta.

Erityisasiantuntijat Marjo Kovanen, Heli Metsätähti & Hanna Laurinsalo, Koulukino

4) Kodin ja varhaiskasvatuksen mediakasvatuskumppanuus

Miten lasten mediakulttuuri ja kotien mediankäyttö näyttäytyvät päiväkotien arjessa? Työpajassa saadaan tietoa lasten mediaympäristöistä ja etsitään ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä kasvatuskumppanuuteen lasten mediakasvatuksessa.

Rauna Rahja, mediakasvatuksen suunnittelija, MLL

Ilmoittautuminen

Huom! Koulutus on täynnä. Voit tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja sähköpostitse rauna.rahja@mll.fi.

Ilmoittautuminen koulutuskokonaisuuteen (koulutuspäivä ja verkkotehtävät) 15.11.2018 mennessä.

Ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta: Rauna Rahja, 0503374948, rauna.rahja(a)mll.fi