Tukioppilastoiminnan täydennyskoulutus: Ryhmäyttäminen

  • 3.10.2019
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki

Miksi ryhmäyttäminen on niin tärkeää? Miten luon turvallisen ryhmän?
Minkälaisia ryhmäyttämistaitoja tukioppilaat tarvitsevat?
 
MLL järjestää tukioppilasohjaajille koulutusiltapäivän (klo 12-16), jonka tavoitteena on antaa välineitä ryhmäyttämiseen ja turvallisen ryhmän luomiseen. Iltapäivässä pohditaan sekä omia ryhmäyttämistaitoja että vahvistetaan keinoja sparrata tukioppilaita pienempien oppilaiden ryhmäyttäjinä.
 
Turvallinen ryhmä on onnistuneen koulutyön ydin. Sekä oppilaan hyvinvoinnin että oppimisen kannalta on merkittävää, että hän kokee olevansa osa ryhmää ja uskaltaa ilmaista mielipiteensä vapaasti. Tukioppilastoiminnassa on hyvä mahdollisuudet ryhmätoiminnan tukemiseen.
 
Koulutus on toiminnallinen. Luvassa on keskusteluja, harjoituksia ja kahvitarjoilu.
 
Koulutukseen ovat tervetulleita tukioppilasohjaajat, tutorvastaavat, koulujen osallisuus- ja hyvinvointityössä mukana olevat opettajat, kuraattorit ja nuorisotyöntekijät. Koulutus on maksuton. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Iltapäivän ohjelma

12:00 Tervetulosanat ja johdatus päivän aiheeseen
12:30 Minä ryhmäyttäjänä – tietoa ja toimintaa
14:00 Kahvitauko
14:30 Harjoituksia tukioppilaiden ryhmäyttämistaitojen tukemiseen
16:00 Päivän päätös

 
Kouluttajina toimivat MLL:n nuorisotyön kouluttaja, opettaja Laura Jääskeläinen ja suunnittelija Satu Suomalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.
 

Lisätietoja antaa

Satu Suomalainen, satu.suomalainen@mll.fi, 050 477 9455

Ilmoittaudu tapahtumaan