Tutorvastaavien koulutus - hyvinvointia tutortoiminnasta, verkkototeutus

  • 12.11.2020
  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Verkkototeutus, Hankasalmi

Tutorvastaavien koulutus – hyvinvointia tutortoiminnasta

Koulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena Zoomin kautta. 

Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita, kokemuksia ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa tutustutaan myös järjestöihin (MLL, SLL, SAKKI, SAKU), jotka tukevat tutortoimintaa. 

Alustava ohjelma: 

klo 9.00 Tervetuloa! 
klo 9.15 Tullaan tutuiksi – välineitä ryhmäytymiseen 
klo 9.30 Tutortoiminta opiskelijan silmin – mihin tutortoimintaa tarvitaan? 
klo 9.45  Mistä syntyy toimiva tutortoiminta? Tutortoiminnan tavoitteet, toiminnot ja resurssit 
klo 11.00 Tutortoiminnan suunnittelu ja kehittäminen 
klo 12.00  Lounas (omakustanteinen) 
klo 13.00  Vertaisverstas – parhaat käytänteet jakoon 
klo 14.15  Järjestöt tutortoiminnan tukena 
klo 14.40 Loppukoonti
klo 15.00 Koulutus päättyy 

Koulutusseminaari on maksuton.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittautua vain yksi osallistuja / lomake. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujat saavat ennen koulutusta tarkemmat tiedot koulutuksesta sähköpostitse. 
 

Lisätietoja antaa

Anna-Kaisa Hiedanniemi, anna-kaisa.hiedanniemi@mll.fi, puh. 050 517 6377

Ilmoittaudu tapahtumaan