Vaikuttavaa ja osallistavaa kiusaamisen vastaista työtä

 • 12.2.2019
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Rovaniemi, Rovaniemi
Vaikuttavaa ja osallistavaa kiusaamisen vastaista työtä 
– työkaluja koulukohtaiseen kehittämiseen ja arviointiin 
 
Kouluissa toteutetaan monenlaisia ohjelmia ja toimenpiteitä kiusaamisen vähentämiseksi. Näiden ohjelmien pitkäjänteinen ja hyvin johdettu toimeenpano on ratkaisevaa niiden vaikuttavuuden kannalta. Tehokas kiusaamisen ehkäisy edellyttää kiusaamisen vastaisen toimintakulttuurin suunnitelmallista luomista ja ylläpitämistä. Keskeistä on oppilaiden osallisuus ja oma toiminta, jolla vahvistetaan myönteisiä sosiaalisia normeja.  Sosiaaliset normit vaikuttavat koulun ilmapiiriin ja kiusaamisen vastaisessa työssä tavoitteena on myönteinen vuorovaikutuskulttuuri.   
 
Opetushallitus, KiVa Koulu ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tukevat kouluja suunnitelmallisen kiusaamisen vastaisen työn kehittämisessä sekä oppilaiden osallisuuden huomioimisessa koulun hyvinvointityössä järjestämällä kolme prosessikoulutusta eri paikkakunnilla. Mukaan otetaan 28 koulua. Prosessikoulutus on maksuton ja kustakin koulusta voi osallistua 2-4 osallistujaa.  
 
Prosessiin sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää, koulukohtainen kehittämistehtävä ja verkko-keskusteluja. Koulutuksessa yhdistellään asiantuntijaluentoja, toiminnallisia menetelmiä sekä verkko-oppimista. Koulutus on suunnattu koulujen kiusaamisen vastaista työtä tekeville ja osallisuusryhmiä ohjaaville opettajille ja oppilashuollon työntekijöille.  
 
Lähiopetuspäivä 1. Vaikuttavaa kiusaamisen vastaista työtä oppilaat osallistaen 
Rovaniemi 12.2.2019 
 • Toimiva ja tuloksellinen, tutkimusperusteinen kiusaamisen ehkäisy, KiVa Koulu 
  Oppilaiden osallisuus kiusaamisen ehkäisyssä, koulukohtaiset tavoitteet, MLL 
  Myönteisen vuorovaikutuksen rakentaminen, MLL 
   
Välitehtävä 
Kehittämistehtävän toteuttaminen koulussa ja MLL:n asiantuntijan kouluvierailu.  
 
Lähiopetuspäivä 2. Suunnittelusta arviointiin – hyvien käytäntöjen juurruttaminen  
Rovaniemi 7.10.2019 
 • Toimivat käytännöt kiusaamisen ehkäisyssä, MLL ja KiVa Koulu  
  Moniammatillisuus haastavien kiusaamistilanteiden selvittämisessä, Aseman Lapset
  Koulujen kokemusten ja onnistumisten jakamista, MLL 
Koulutuspaikka tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautuminen 22.1.2019 mennessä. Tervetuloa koulutukseen!

Lisätietoja antaa

Johanna Turpeenniemi johanna.turpeenniemi@mll.fi, 0503775695 ja Kirsi Pihlaja kirsi.pihlaja@mll.fi 050 527 1612.

Ilmoittaudu tapahtumaan