Suodata aiheen mukaan

Suodata keston mukaan

Suodata kohderyhmän mukaan

318. Tukioppilastoiminnan puu

Tukioppilaspuun avulla hahmotetaan tukioppilastoiminnan kokonaiskuvaa, pohditaan tukioppilastoiminnan tavoitteita ja arvioidaan, onko toiminta tavoitteiden mukaista.
Katso tehtävä

414. Vaikutusten virta

Pohditaan omien valintojen vaikutusta verkkoyhteisöissä ja mitä kaikkea hyvillä teoilla voi saada aikaan.
Katso tehtävä

601. Tilanneanalyysi

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on konkretisoida jonkin tilanteen herättämiä ajatuksia ja kehollisia reaktioita ja niiden yhteyttä käyttäytymisen valintoihin.
Katso tehtävä

602. Kolme toivomusta

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja havainnollistaminen.
Katso tehtävä

603. Arvokortit

Korttitehtävän tavoitteena on itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja havainnollistaminen.
Katso tehtävä

605. Uuden edessä

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on hyvään elämään liittyvien tekojen ja valintojen pohdinta.
Katso tehtävä

606. Hyvinvoinnin tasapaino

Parikeskustelun tavoitteena on hyvinvoinnin tekojen konkretisointi arjessa.
Katso tehtävä

608. Puhuva mieli

Paritehtävän tavoitteena on konkretisoida mielen puheen vaikutusvaltaa sekä havainnollistaa sitä, miten voimme oppia etäännyttämään itseämme siitä havainnoivan näkökulman avulla.
Katso tehtävä