Suodata aiheen mukaan

Suodata keston mukaan

Suodata kohderyhmän mukaan

204. Erilaisuuden kukka

Tuodaan esille moninaisuutta ja vahvistetaan ryhmähenkeä pohtimalla jokaisen erilaisia ominaisuuksia ja ryhmän yhteisiä ominaisuuksia.
Katso tehtävä

206. Hyvän ryhmän määritelmä

Määritellään yhteisesti omien kokemusten kautta, millainen on toimiva ja hyvä ryhmä.
Katso tehtävä

207. Samanlainen erilainen ryhmä

Tehdään erilaisten väittämien avulla näkyväksi, miten eri tavalla ryhmän jäsenet kokevat oman ryhmänsä.
Katso tehtävä

209. Paperitoteemit

Vahvistetaan ryhmän luovuutta ja yhteishenkeä ja havainnollistetaan roolien merkitystä ryhmässä rakentamalla pienryhmissä paperiarkeista mahdollisimman korkea torni. 
Katso tehtävä

301. Minä meidän koulussa

Tutustutaan ja pohditaan pareittain asioita, jotka tekevät koulusta viihtyisän paikan.
Katso tehtävä

308. Haaksirikko

Pyritään yhteistä haastetta ratkaisemalla mahtumaan ryhmänä mahdollisimman pieneen tilaan.
Katso tehtävä

315. Tukioppilaiden toiminnan suunnittelua

Ideoidaan tukioppilaiden toimintaa kiusaamisen ehkäisemiseksi osallistavia ideointimenetelmiä käyttäen.
Katso tehtävä

321. Koulurauhapäivä omassa koulussa

Suunnitellaan koulurauhapäivä omalle koululle. Tavoitteena kiinnittää huomio toiset huomioivaan käyttäytymiseen.
Katso tehtävä

426. Meemit

Pohditaan kuvien käyttöä koulun yhteishengen lisäämiseksi ja tehdään omat meemit.
Katso tehtävä

801. Kaverilaulu

Keksitään ryhmälle kaveriaiheinen laulu, joka kuvastaa hyvää kaveruutta ja kaikkien mukaan ottamista.
Katso tehtävä

815. Kuka vei open kynän?

Tutustutaan toisiin, harjoitellaan tuntemaan toisten nimiä ja ryhmäydytään.
Katso tehtävä

817. Parimoikkaukset

Harjoitellaan erilaisia moikkauksia ja mietitään samalla tervehtimisen merkitystä.
Katso tehtävä