Suodata aiheen mukaan

Suodata keston mukaan

Suodata kohderyhmän mukaan

601. Tilanneanalyysi

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on konkretisoida jonkin tilanteen herättämiä ajatuksia ja kehollisia reaktioita ja niiden yhteyttä käyttäytymisen valintoihin.
Katso tehtävä

602. Kolme toivomusta

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja havainnollistaminen.
Katso tehtävä

603. Arvokortit

Korttitehtävän tavoitteena on itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja havainnollistaminen.
Katso tehtävä

605. Uuden edessä

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on hyvään elämään liittyvien tekojen ja valintojen pohdinta.
Katso tehtävä

606. Hyvinvoinnin tasapaino

Parikeskustelun tavoitteena on hyvinvoinnin tekojen konkretisointi arjessa.
Katso tehtävä

607. Lämpimät korvapuustit

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on kontrollointipyrkimysten havainnollistaminen.
Katso tehtävä

608. Puhuva mieli

Paritehtävän tavoitteena on konkretisoida mielen puheen vaikutusvaltaa sekä havainnollistaa sitä, miten voimme oppia etäännyttämään itseämme siitä havainnoivan näkökulman avulla.
Katso tehtävä

609. Estepuhe

Mielikuva- ja kirjoitusharjoituksen tavoitteena on konkretisoida mielen puheen vaikutusvaltaa sekä havainnollistaa sitä, miten voimme oppia etäännyttämään itseämme siitä havainnoivan näkökulman avulla.
Katso tehtävä

610. Hengityksen seuraaminen

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on pysähtyä tähän hetkeen havainnoimalla omaa hengitystä.
Katso tehtävä

611. Tässä ja nyt

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on pysähtyä tähän hetkeen eri aistien (tunto-, kuulo-, hajuaisti) avulla.
Katso tehtävä

613. Tietoinen liike

Liikunnallisen tietoisuusharjoituksen tavoitteena on pysähtyä tähän hetkeen liikkeen avulla.
Katso tehtävä

614. Tietoinen kävely

Liikunnallisen tietoisuusharjoituksen tavoitteena on pysähtyä tähän hetkeen liikkeen avulla.
Katso tehtävä

615. Rusinoiden syöminen

Harjoituksen tavoitteena on havainnollistaa tietoista syömistä ja siihen liittyvää kokemusta vastakohtana ei-tietoiselle ja automaattiselle syömiselle.
Katso tehtävä