Skolfreden 2018–2019

Skolfred för det nya läsåret utlyste i Vanda 22.8.2018

Riksomfattande skolfred för läsåret 2018–2019 utlyste i Vanda den 22 augusti. Utlysningen sker i början av varje hösttermin för att uppmärksamma elevernas röster inom det mobbningsförebyggande arbetet och inspirera skolorna att ge utrymme för elevernas egna initiativ mot mobbning och diskriminering. I år utlyses dessutom en särskild dagisfred för landets daghem. Skolfredsevenemanget vandrar från stad till stad som en stafettpinne, och i höst utlyses Skolfreden för första gången i Vanda.

Planeringen av utlysningsevenemanget och övriga skolfredaktiviteter för läsåret inleddes på ett skolfredsläger för Vandaelever 18–19.1.2018. Lägret ordnades på Vanda stads lägergård Kukonnotko i Heinola.

Sammanlagt deltog 19 elever i olika åldrar, de yngsta från årskurs 5 och de äldsta från utbildning på andra stadiet. Således var lågstadie-, högstadie-, gymnasie- och yrkesskolor representerade, och eleverna hade också lärare från sina skolor med sig. I planeringsarbetet deltog pilotskolorna Uomarinteen koulu, Peltolan koulu, Helsinge skola, Martinlaakson lukio, Kauppiaitten kauppaoppilaitos och Varia. Också pilotdaghemmen Kartanonkosken päiväkoti, Daghemmet Timotej och Daghemmet Lyckoslanten medverkade.

Under lägret diskuterades vad eleverna särskilt ville uppmärksamma inom årets skolfredsarbete. Till tema för det nya läsåret valde eleverna frågan om hur man kan utöva positivt inflytande på sin skolgemenskap. Påverkningsmöjligheterna betraktades från flera perspektiv, och temat kom att handla om hur var och en genom små gärningar kan påverka stämningen i skolan och hur viktigt det är att eleverna erbjuds större möjligheter att utöva inflytande inom skolan. Till skolfredsårets slogan valde eleverna ” Du kan påverka – ett leende hjälper”.

Mer information