Videotävling!

 

Gör en kortfilm om positivt inflytande och vinn 300 euro till din klass!

Första pris är 300 euro! Ni kan arbeta i små grupper eller delta som en hel klass.

  • Hur har du påverkat din omgivning?
  • På vilka sätt kan man utöva inflytande i er skola?
  • Hur kan en ung person påverka samhället?
  • Vad innebär det att påverka?
  • Vad är svårt med att utöva inflytande? Eller är det i själva verket lätt?

Ni kan behandla något av dessa eller andra viktiga teman med anknytning till positivt inflytande. Filmen får vara rolig, och humor uppskattas sannolikt i bedömningen. Tävlingen är riksomfattande.

Bidragen kan göras individuellt, i par, i grupp eller till och med som ett gemensamt projekt för hela klassen. Prissumman tillfaller klassen som helhet och betalas in på skolans konto eller motsvarande. Pengarna är avsedda för gemenskapsbyggande aktiviteter.

Prissummor:
I pris: 300 euro
II pris: 100 euro
III pris: 100 euro

Tävlingen är indelad i två divisioner, en för lågstadieelever och en annan för högstadieelever och elever på andra stadiet. Prissumman ska användas till någon rolig gemensam aktivitet, till exempel pizza till hela klassen, ett gemensamt biobesök eller annat smått och gott. Bidrag får lämnas in under perioden 22.8.2018–28.2.2019. Vinnarna utses av en jury i mars 2019. Inlämningen sker på Mannerheims Barnskyddsförbunds webbplats Nuortennetti via länken nedan:

Lämna in din kortfilm här

Mer information