Arbetsgruppen i Kajana 2019

I skolfredsarbetsgruppen i Kajana ingår elever från Lehtikankaan koulu, Kajaanin keskuskoulu, Kajaanin lyseoa, Kajanalands yrkesinstitut och Kajaanin lukio. Som svensk skola har Zachariasskolan i Nykarleby medverkat.

Eleverna har planerat månatliga uppgifter för läsåret 2019–2020.

I september uppmuntras alla att göra självtestet ”Hurdan är du som hjälpare?”. Syftet med testet är att reflektera över hur man skulle handla i olika situationer i vilka någon behöver hjälp.

Gör testet

Temat för oktober är mobbning på sociala medier. Färdiga övningar för behandling av temat har utarbetats för var och en av månadens veckor.

Bekanta dig med övningarna

Temat för november är hövlighet. Vecka 47 har utsetts till hövlighetsveckan, för vilken en färdig affischmall har skapats som veckans undervisningsmaterial.

Se affischen

Temat för december är gemenskap. Det finns många små och vardagliga metoder för att stärka gemenskapskänslan.

Läs tipsen

Aiheeseen liittyvät