Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Lapsen oikeuksien komitea julkaisee lapsen oikeuksien sopimuksen tulkinnasta teemakohtaisia yleiskommentteja. Yleiskommentit ovat tärkeitä lapsen sopimuksen sisällön ymmärtämisessä ja sopimuksen täytäntöönpanossa. Lapsen oikeuksien komitea on julkaissut tähän mennessä 20 yleiskommenttia.

Lapsen oikeuksien komitean antamat yleiskommentit

 • Koulutuksen tavoitteet (yleiskommentti nro 1, 2001)
 • Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden rooli (yleiskommentti nro 2, 2002)
 • HIV/AIDS ja lasten oikeudet (yleiskommentti nro 3, 2003)
 • Nuorten terveys ja kehitys lapsen oikeuksien sopimuksen yhteydessä (yleiskommentti nro 4, 2003)
 • Lapsen oikeuksien sopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimet (yleiskommentti nro 5, 2003)
 • Ilman huoltajaa olevien ja perheestään eroon joutuneiden lasten kohtelu kotimaansa ulkopuolella (yleiskommentti nro 6, 2005)
 • Lapsen oikeuksien täytäntöönpano varhaislapsuudessa (yleiskommentti nro 7, 2006)
 • Lapsen oikeus suojeluun ruumiilliselta kuritukselta ja muilta rankaisumuodoilta (yleiskommentti nro 8, 2006)
 • Vammaisten lasten oikeudet (yleiskommentti nro 9, 2006)
 • Lasten oikeudet nuoriso-oikeudessa (yleiskommentti nro 10, 2007)
 • Alkuperäiskansojen lapsen ja heiden lapsen oikeuksien sopimuksen mukaiset oikeutensa (yleiskommentti nro 11, 2009)
 • Lapsen oikeus tulla kuulluksi (yleiskommentti nro 12, 2009)
 • Lapsen oikeus olla joutumatta väkivallan kohteeksi (yleiskommentti nro 13, 2009)
 • Lapsen oikeus saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (yleiskommentti nro 14, 2013)
 • Lapsen oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta (yleiskommentti nro 15, 2013)
 • Sopimusvaltioiden velvoitteet, jotka koskevat yritystoiminnan vaikutusta lasten oikeuksiin (yleiskommentti nro 16, 2013)
 • Lapsen oikeus lepoon, vapaa-aikaan, liekkiin, virkistystoimintaan, kulttuurielämään ja taiteisiin (yleiskommentti nro 17, 2013)
 • Haitalliset käytännöt (yleiskommentti nro 18, 2016)
 • Julkinen budjetointi lasten oikeuksien toteuttamiseksi (yleiskommentti nro 19, 2016)
 • Lapsen oikeuksien täytäntöönpano nuoruusiässä (yleiskommentti nro 20, 2016)

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät