Kiusaamisen vastaisen työn tukeminen

MLL tekee työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi päiväkodeissa, peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, harrastustoiminnassa sekä digitaalisissa ympäristöissä. MLL:n kiusaamisen vastaisen työn tavoitteena on lasten ja nuorten kaverisuhteiden ja ryhmässä toimimisen taitojen tukeminen. Erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten oma toiminta kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Mitä kiusaaminen on ?

  • Kiusaaminen on tekoja, joilla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista, yksin jättämistä tai ilkeitä puheita toisen selän takana.
  • Kiusaaminen on ryhmäilmiö. Jokaisella ryhmän jäsenellä on ratkaiseva rooli siinä, pääseekö kiusaaminen jatkumaan vai ei.
  • Kiusaamista tapahtuu kaikenikäisten joukossa.

Miten kiusaamista ehkäistään?

Kiusaamisen polttoaineena toimii ilmapiiri, jossa sallitaan muiden loukkaaminen tai toista halventava puhetapa. Siksi kiusaamisen vastaisessa työssä täytyy koko yhteisön olla mukana.

Lasten ja nuorten oma osallistuminen ja vaikuttaminen

Kokemus koulussa tai ryhmässä viihtymisestä on monen tekijän summa. Hyvinvointia ja viihtyvyyttä voidaan lisätä muun muassa osallisuuden keinoin – jakamalla lapsille ja nuorille vastuuta sekä rohkaisemalla heitä ideoimaan, toteuttamaan ja arvioimaan itse toimintaa.

MLL:n kiusaamisenvastaisen työn kivijalkoja ovat yläkoulujen tukioppilastoiminta ja alakoulujen kumioppilastoiminta sekä valtakunnallinen Koulurauha-ohjelma. Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia yläkoululaisia, jotka esimerkiksi järjestävät seiskaluokkalaisille erilaisia tutustumistilaisuuksia sekä hyvää yhteishenkeä herätteleviä tapahtumia ja tempauksia. Alakouluissa heitä kutsutaan usein kummioppilaiksi ja toisen asteen oppilaitoksissa tutoreiksi.

Koulurauha-ohjelma käynnistyy lukuvuoden aluksi nuorten itse muotoilemalla koulurauhan julistuksella ja muistutuksella, että jokaisella on oikeus turvalliseen kouluun.

MLL kouluttaa tukioppilaita ja kehittää toimintamalleja ja aineistoja lasten ja nuorten oman työn tueksi. Koulutamme myös tuki-, kummioppilaille ja tutoreille aikuisia ohjaajia sekä koordinoimme Koulurauha-ohjelmaa.

Aikuisen rooli yhteisössä

Aikuiset voivat vaikuttaa lasten ja nuorten keskinäisiin suhteisiin. Taitavat ryhmänohjaajat rakentavat yhteisön, jossa jokainen kokee olevansa tärkeä osa ryhmää. He luovat ryhmään hyväksyvän ilmapiirin, jossa voi turvallisesti ja vapaasti ilmaista itseään. Aikuisen on myös tärkeää palkita ryhmän jäseniä toisten huomioimisesta. Osaava ryhmänohjaaja ottaa lasten ja nuorten kanssa puheeksi kiusaamisen seuraukset. Sen, miten ryhmästä poissuljetun elämästä katoaa ilo ja miten kiusaaminen on väkivaltaa, joka jättää pysyviä jälkiä kiusatuksi tulleen ja kiusaajan elämään.

MLL kouluttaa opettajia, ohjaajia ja vanhempia näistä asioista ja tarjoaa tietoa sekä välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen ja käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

Etsimme pääyhteistyökumppaniksi yritystä, joka

  • jakaa MLL:n kanssa yhteisen tavoitteen koulusta ja lasten ja nuorten ryhmistä, joissa jokaisella on hyvä ja turvallinen olla, eikä ketään ei kiusata.
  • ymmärtää ja hyväksyy, että kiusaamisen ehkäiseminen on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa koko yhteisö on mukana.

Tarjoamme pääyhteistyökumppanille muun muassa

  • mahdollisuuden olla mukana työssä, joka aidosti muuttaa maailmaa.
  • näkyvyyttä tärkeän asian tukijana sekä lasten ja nuorten puolustajana.
  • MLL:n vahvan brändin ja kiusaamisen vastaisen työn, osallisuuden edistämisen ja turvallisen ryhmän rakentamisen asiantuntemuksen yrityksen oman viestinnän työkaluksi.

MLL:n kiusaamisen vastainen työ

Ota yhteyttä

Tiina Vienanlinna

Varainhankintapäällikkö

tiina.vienanlinna(at)mll.fi
050 472 2445