Siirry sisältöön

Turvallisen harrastusilmapiirin rakentaminen

Joukkueen tai harjoitusryhmän ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, miten mielekkääksi harrastaminen koetaan ja miten vahvasti harrastukseen sitoudutaan.

Hyvä joukkuehenki ei synny itsestään, vaan ryhmä vaatii tietoista tukea toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lasten ja nuorten kokemusten kuuleminen on erittäin tärkeää, kun toimintaa arvioidaan ja kehitetään.

MLL on tuottanut yhdessä Folkhälsanin kanssa valmiin kyselypohjan, jonka avulla urheiluseurat ja joukkueet voivat kartoittaa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kokemuksia harrastustoiminnasta.

[helpful]
Takaisin ylös