Lapsen ensimmäinen kännykkä

Lapsen ensimmäisen kännykän hankkiminen tulee perheissä ajankohtaiseksi eri aikoina. Toiset kokevat kännykän hyvin tarpeelliseksi ensimmäisen kouluvuoden lähestyessä, toisissa perheissä lapselle hankitaan oma puhelin vasta paljon myöhemmin.

Lapsi joutuu huolehtimaan monenlaisista asioista saadessaan oman kännykän. Lapsi tarvitsee tässä vanhempien apua, opastusta ja lisäksi lukuisia muistutuksia.

Ennen ensimmäistä kännykkää

Ennen ensimmäisen kännykän hankkimista vanhempien on hyvä miettiä ja keskustella yhdessä lapsen kanssa seuraavista asioista:

 • Miksi ja millaiseen käyttöön puhelin hankitaan?
 • Mitä toimintoja puhelimessa on hyvä olla?
 • Pääseekö puhelimella nettiin?
 • Pärjääkö lapsi ilman joitain toimintoja?
 • Onko puhelimeen hyvä asettaa rajoituksia, esimerkiksi saldoraja tai turvallisuusasetuksia?

Kännykkä voi luoda turvallisuuden tunnetta sekä vanhemmille että lapselle. Kännykästä huolimatta lapsi ei aina ole välttämättä tavoitettavissa. Puhelimenkäyttöä harjoitellessa kännykkä saattaa unohtua äänettömälle, se voi olla pois päältä tai lapsi ei muutoin huomaa reagoida siihen. Vanhempi saattaa huolestua turhaan, kun ei saa lastaan kiinni juuri silloin kun yrittää.

Lapselle on hyvä kertoa, ettei vanhempaa välttämättä saa aina kiinni puhelimella, sillä myös vanhempi voi unohtaa tarkastaa saapuneita puheluita. Lasta kannattaakin ohjeistaa kenelle silloin voi soittaa ja tallentaa näiden henkilöiden numerot lapsen puhelimeen.

Puhelimenkäytön harjoittelu

Puhelimenkäyttö vaatii taitoja, joita on harjoiteltava vanhemman kanssa. Kun puhelin on hankittu, vanhempien on hyvä käydä yhdessä lapsen kanssa läpi myös seuraavia asioita:

 • Millaisia toimintoja puhelimessa on?
 • Miten puhelu aloitetaan, miten lopetetaan?
 • Miten puhelimessa viestitään?
 • Missä tilanteissa puhelinta ei voi käyttää?
 • Mitä tehdä jos vieras henkilö soittaa tai ottaa muutoin yhteyttä?
 • Millaiset säännöt koulussa on oppilaiden puhelimien käytölle?
 • Miten soitetaan hätäpuhelu?

Nettitaitojen harjoittelu

Netin kautta lapselle aukeaa uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, oppimiseen tiedonhankintaan ja viihtymiseen. Jos lapsen puhelimella pääsee nettiin, on tärkeä harjoitella netinkäyttöä yhdessä. Nettiasioista on hyvä jutella säännöllisesti. Käykää lapsen kanssa läpi ainakin seuraavia asioita:

 • Millaisia sovelluksia tai pelejä omaan puhelimeen saa ladata?
 • Millaisia asioita erilaisia some-palveluissa voi tehdä?
 • Miten erilaisten sovellusten yksityisyysasetuksista huolehditaan?
 • Millainen on hyvä salasana. Muistuta lasta, ettei omaa salasanaa kerrota muille ?
 • Millaisilla sivustoilla lapsi saa liikkua?
 • Millaisia kuvia lapsi voi ottaa ja jakaa?
 • Miten tietoa etsitään ja hakukoneita käytetään turvallisesti?
 • Miten lapsen kannattaa toimia, jos kohtaa netissä jotain ikävää tai pelottavaa. Muistuta lasta, että hän voi kertoa sinulle kaikenlaisista nettiin liittyvistä kokemuksista.

Sosiaalisessa mediassa lapsi harjoittelee myös kaveri- ja vuorovaikutustaitoja. Jos lapsi käyttää sosiaalista mediaa ja luokalla on esimerkiksi yhteisiä WhatsApp -ryhmiä, jutelkaa millaista on olla kiva kaveri netissä.

Kohtelias viestiminen

Vanhempien on hyvä keskustella lapsen kanssa myös siitä, miten puhelimessa ollaan kohteliaita ja miten kännykän käytössä otetaan toiset huomioon.

Kannattaa neuvoa mitä pitää tehdä silloin, jos joutuu puhelimella kiusatuksi tai jos huomaa että toista kiusataan. Pyydä lasta kertomaan aikuiselle, jos häntä nimitellään tai uhkaillaan, jotta asia voidaan ratkaista yhdessä. Voit lukea aiheesta lisää sivulta nettikiusaaminen.

Puhelimesta huolehtiminen

Puhelimesta huolehtimiseen liittyvät muun muassa puhelimen säilyttäminen turvallisessa paikassa, akun latauksesta huolehtiminen sekä puhelimen sulkeminen tai laittaminen äänettömälle silloin, kun puhelinta ei saa käyttää.

On hyvä muistuttaa, että esimerkiksi koulumatkoilla liikenteessä yksin liikkuminen on riittävän haastavaa pienelle koululaiselle. Silloin ei kannata kohdistaa tarkkaavaisuuttaan puhelimeen.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät