Lapsen tasapainoinen media-arki

Mistä lapsen tasapainoinen media-arki koostuu?

Vanhemman on huolehdittava, että lapsen päivän toimet ovat monipuolisia ja tasapainossa ja että mediaa käytetään kohtuudella. Osallistu, tue ja elä mukana lapsen media-arjessa.

Rauna Rahja, MLL:n mediakasvatuksen kehittäjä ja suunnittelija, käsittelee lapsen mediasuhdetta ja sitä, miten mediasuhteen kehittymistä voidaan kodeissa edistää. Videolla kerrotaan myös, mitä mediataidot ovat ja miksi niiden oppiminen varhaislapsuudessa on tärkeää.

Vinkkejä sujuvaan media-arkeen

Yhteiset hetket median parissa ovat tärkeitä:

 • Ole kiinnostunut siitä, mitä lapsesi tekee median kanssa.
 • Tutustu lapsesi digitaaliseen pelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön.
 • Löydä teille tapa viettää mukavia hetkiä yhdessä median parissa.
 • Kuuntele lapsesi mediakokemuksia ja keskustele hänen kanssaan askarruttavista mediasisällöistä.
 • Tarjoa lapsellesi mahdollisuus näyttää osaamistaan ja jakaa mielenkiinnon kohteitaan mediassa.
 • Arvosta lapsesi mediasta saamia tärkeitä elämyksiä ja oppimiskokemuksia.

Mediankäyttötavat ja -tottumukset luodaan varhain

 • Ota selvää ikärajoista ja huolehdi, että lapsesi käyttämät mediasisällöt sopivat hänelle.
 • Mieti yhdessä lapsesi kanssa sopivat rajat pelaamiselle ja muulle mediankäytölle.
 • Ole reilu ja johdonmukainen lapsesi mediankäytön rajoittamisessa, mutta tarkkaile myös omaa mediankäyttöäsi.
 • Tue lapsesi turvallista, monipuolista ja vastuullista mediankäyttöä.
 • Tarjoa lapsellesi vaihtoehtoja monenlaiseen tekemiseen ja harrastamiseen.

Ladattavat aineistot