Aggressiivisuus on tunne


”Mun sietokyky loppuu just tähän.”

Kun ihminen kokee jonkin asian uhkaavan itseään, aggression tunne herää. Näitä tunteita ovat muun muassa pettymys, kauhu, kateus, raivo ja mustasukkaisuus. Aggression tunteet auttavat ihmistä puolustamaan itseä tai tärkeänä pitämiään asioita. Jos esimerkiksi joku kohtelee meitä huonosti tai ylittää rajojamme, saatamme puolustautua hyvinkin voimakkaasti. Aggressio voi usein näkyä vihana ja suuttumuksena, mutta on tärkeää muistaa, ettei aggressio tarkoita kuitenkaan väkivaltaa. Tunteet ovat tunteita, eivät tekoja.

Tuhoavana aggression tunne ja viha näkyvät silloin, kun ne puretaan väkivaltana toisiin ihmisiin, esineisiin tai itseensä. Kun tunteen käyttää tarmokkuuteen, toimintaan tai asioiden aikaiseksi saamiseen, tunne on rakentavassa käytössä. Keskeistä onkin, miten aggression tunteita oppii käsittelemään, jotta ne eivät johda aggressiivisiin tekoihin ja käyttäytymiseen.

Nuoren kehitysvaiheessa on luonnollista, että voi syntyä hyvinkin vahvoja aggression tunteita. Voit olla itsekin hämillään omien tunteidesi ja reaktioidesi suuruudesta. Aggression tunteet voivat näkyä ulospäin tai kuohuta sisäisesti muilta piilossa. Sisällä mylläävistä tunteista kannattaa puhua. Kun tunteista oppii keskustelemaan, on helpompi oppia tunnistamaan, nimeämään ja ymmärtämään omia tunteitaan. Silloin niiden hallintakin tulee mahdolliseksi ja löytää keinoja purkaa haastavia tunteita siten, ettei siitä aiheudu kenellekään ikäviä seuraamuksia.