Skolfreden

Skolfredsprogrammet är organiserat av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, inrikesministeriets polisavdelning och Utbildningsstyrelsen. Idén med programmet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär i skolan. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet.

Titta på utlysning av skolfreden online 22.8. kl. 10–10.45

Skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyses i Vanda 22.8.2018 kl. 10–10.45. Vid utlysningsevenemanget i Vanda uppträder bl.a. Tanhupallo och Idols-vinnaren Anniina Timonen.

Se utlysningsevenemanget online här

Testa hur påverkar du din omgivning!

Skolfredens syftet är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet. Gör det här testet och se hur påverkar du din skolmiljön!

Läs mer

Utlysning av skolfreden 2018–2019

Den riksomfattande skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyses i Vanda 22.8.2018 kl. 10.00–10.45. I år deltar förutom grundskolor också daghem, förskolor, yrkesskolor och gymnasieskolor. Skolfredskommittén, som består av elever från Vanda, har formulerat skolfredstemat för det nya läsåret: "Du kan påverka - ett leende hjälper". Syftet med temat är att lyfta fram betydelsen av att eleverna är delaktiga och har möjligheter att påverka det som händer i skolan. Kolla in utlysningsevenemang på Facebook och delta i!

Läs mer

Vad är Skolfreden?

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär i skolan. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet.

Läs mer

Verksamhetsidéer för att bygga upp skolfreden

Skolfreden byggs upp av många små inslag i skolans vardag. Ibland är det bra att bryta vardagens lunk genom att ordna en gemensam tema- eller festdag. För skolfredsverksamhet har vi samlat idéer som producerats under åren i samband med skolfredsprogrammet.

Läs mer

En trygg skola

Rätten till en trygg studiemiljö är definierad i skollagen. Begreppet trygg skolmiljö inbegriper både fysisk, psykisk och social trygghet. En trygg skola bygger på ett samarbete mellan elever, föräldrar, lärare och skolans övriga personal.

Läs mer

Dagisfred

Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder. Daghemmen är i nyckelposition då det handlar om att stärka barns relationer till varandra. Konceptet Dagisfred ska ytterligare stärka daghemmens arbete med respekt, delaktighet och trygghet.

Läs mer

I samarbete med