Skolfreden

Skolfredsprogrammet är organiserat av Folkhälsan, Finlands Föräldraförbund, Mannerheims Barnskyddsförbund, inrikesministeriets polisavdelning och Utbildningsstyrelsen. Idén med programmet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär på skolan. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet.

Skolfredens videotävling

Skolfredstemat för detta läsår handlar om att påverka vår omgivning. Delta i videotävlingen genom att i små grupper eller som klass göra en kortfilm med anknytning till temat!

Läs mer

Titta på utlysning av skolfreden

Skolfreden för läsåret 2018–2019 utlyste i Vanda 22.8.2018. Vid utlysningsevenemanget i Vanda uppträdde bl.a. Tanhupallo och Idols-vinnaren Anniina Timonen.

Titta på utlysningsevenemanget här

Testa hur påverkar du din omgivning!

Skolfredens syftet är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet. Gör det här testet och se hur påverkar du din skolmiljön!

Läs mer

Vad är Skolfreden?

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär i skolan. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet.

Läs mer

Verksamhetsidéer för att bygga upp skolfreden

Skolfreden byggs upp av många små inslag i skolans vardag. Ibland är det bra att bryta vardagens lunk genom att ordna en gemensam tema- eller festdag. För skolfredsverksamhet har vi samlat idéer som producerats under åren i samband med skolfredsprogrammet.

Läs mer

En trygg skola

Rätten till en trygg studiemiljö är definierad i skollagen. Begreppet trygg skolmiljö inbegriper både fysisk, psykisk och social trygghet. En trygg skola bygger på ett samarbete mellan elever, föräldrar, lärare och skolans övriga personal.

Läs mer

Dagisfred

Syftet med Dagisfred är att förebygga mobbning och ensamhet bland barn redan i tidig ålder. Daghemmen är i nyckelposition då det handlar om att stärka barns relationer till varandra. Konceptet Dagisfred ska ytterligare stärka daghemmens arbete med respekt, delaktighet och trygghet.

Läs mer

I samarbete med