Hoppa till innehållet

Skolfredsprogrammet

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Det centrala är skolelevernas andel i processen. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär i skolan. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet.

Skolfreden löper som en stafettpinne från en ort till en annan. Den organisation som lokalt är ansvarig för skolfreden väljer en arbetsgrupp som planerar hur skolfreden ska utlysas och hur programmet ska byggas upp under läsåret. I arbetsgruppen ingår alltid flera elever. På samma sätt som i den riksomfattande ledningsgruppen ingår i den lokala gruppen representanter för kommunen, skolväsendet och lärarna samt organisationerna och polisen. På detta sätt stärks det tvärsektoriella samarbetet kring att förebygga mobbning.

Skolor utses på den ort där skolfreden utlyses och deras elever planerar skolfredsdeklarationen. Skolorna gör också upp en verksamhetsplan för hela läsåret för sin egen skola. Då planerna görs upp och genomförs spelar eleverna och stödeleverna en viktig roll.

Skolfreden har utlysts varje år sedan år 1990. Skolfredsmodellen, som har skapats i Finland, är unik och den har spritts också till andra europeiska länder såsom Estland, Grekland, Spanien och Polen.

Skolfreden administreras av en nationell ledningsgrupp, som består av representanter för alla organisationer som är med om att genomföra programmet.

Ledningsgrupp:

  • Rosengård-Andersson Pia, Folkhälsan
  • Leveelahti Anri, Finlands Föräldraförbund
  • Järvenpää Ari, Polisstyrelsen
  • Honkala Satu, Utbildningsstyrelsen
  • Rautava Marie, Mannerheims Barnskyddsförbund

Mer information

Tillbaka till toppen