Hoppa till innehållet

Skolfredsprogrammet

Idén med skolfredsprogrammet är att åstadkomma en skoldag och ett skolår som är trygga i psykisk, fysisk och social bemärkelse. Målet är att främja samhörighetskänslan och en god atmosfär i skolan. Förhoppningen är att ingen blir mobbad, att ingen blir lämnad ensam och att varje elev kan känna sig som en accepterad och viktig del av skolsamfundet.

Att eleverna är delaktiga är centralt inom skolfredsarbetet. Det är eleverna som själva planerar, förverkligar och utvärderar sitt arbete för att uppnå skolfred.

Skolfreden går från ort till ort likt en stafettpinne. På årets skolfredsort utses ett antal skolfredsskolor där eleverna planerar utlysningsevenemanget och tar fram skolfredsmaterial för hela det kommande läsåret. Eleverna skriver också en utlysningstext och väljer ett skolfredstema för läsåret.

Mannerheims Barnskyddsförbunds distriktsförening på årets skolfredsort samlar en lokal arbetsgrupp som består av elever, lärare och företrädare för kommunen, föreningar och polisen. Därmed stärks det sektorsövergripande samarbetet för att förebygga mobbning.

Skolfredsarbetet koordineras av en nationell ledningsgrupp som består av företrädare för alla medverkande organisationer. Förutom Mannerheims Barnskyddsförbund ingår Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan, Polisstyrelsen och Finlands föräldraförbund.

Skolfreden har utlysts årligen sedan 1990. Det första utlysningsevenemanget ägde rum i Åbo. Den skolfredsmodell som utvecklats i Finland är unik, och den har sedermera spridits till flera länder i Europa, bland annat Estland, Grekland, Spanien och Polen.

Sedan 2007 utlyses Skolfreden också på Åland. Arrangörerna är Folkhälsan på Åland, Rädda Barnen rf, Ålands Fredsinstitut och landskapsregeringens utbildningsbyrå.

Mer information

Tillbaka till toppen