Hoppa till innehållet

Vi bygger upp skolfreden

Finlands Föräldraförbund

Finlands Föräldraförbund är samarbetsorganisationen för föräldraföreningar som verkar i anslutning till småbarnsfostran, grundundervisning och läroverk på andra stadiet. Förbundet främjar ömsesidigt samarbete mellan föräldrar och skol-, daghems- och läroverkssamfund samt tar upp föräldrarnas synpunkt i frågor som berör undervisning och uppfostran.

Läs mer

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk med inriktning på utveckling av kunnande. Ämbetsverket har två centrala uppdrag: att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det livslånga lärandet och främja internationalisering.

Läs mer

Folkhälsan

Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation, som grundades 1921. Vi ha ungefär 1 500 anställda och närmare 19 000 medlemmar i våra lokala Folkhälsanföreningar runt om i landet. Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Läs mer

Polisen

Polisen arbetar under såväl normala, fredliga förhållanden som svåra kriser i samhället. Polisens arbete är också inriktat på framtiden och stöder sig på polismyndighetens tvåhundraåriga historia. Polisen har erbjudit trygghet genom tiderna och arbetar ständigt för att förverkliga Finlands mål att vara det tryggaste landet i Europa.

Läs mer

Mannerheims Barnskyddsförbund

Mannerheims Barnskyddsförbund är en medborgarorganisation som främjar barnens rätt till en god och lycklig barndom. Förbunds syftet är barnvänlig Finland.

Läs mer

I samarbete med

Tillbaka till toppen