Siirry sisältöön

Osio 3. Pelillisyys ja leikillisyys

Tarinoita, Aikaseikkailijoita, pelejä ja osaamismerkkejä.

Tässä osiossa pohdit mitä pelillisyys ja leikillisyys tarkoittavat. Lisäksi saat käytännöllisiä vinkkejä pelillisyyden toteuttamiseen Aikaseikkailu-kerhon aikana. Syventävässä osiossa paneudumme, miten voit itse lähteä toteuttamaan pelillisyyttä työssäsi.

Ihmisen kyky leikitellä ympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla luo radikaaleja innovaatioita, toteaa Frank Martela.
LUKUVINKKI: Ihmisyys on leikillisyyttä

Leikillinen oppiminen – pelillisyyttä ja leikillisyyttä

Tämän kurssin puitteissa perehdymme pelillisyyteen ja leikillisyyteen pintaraapaisun verran. Käsittelemme perusasioita, jotka olisi syytä ottaa huomioon kerhoa toteuttaessa. Vaikka et pääsisikään heti tositoimiin kerho-ohjaajana, on näistä varmasti hyötyä sinulle.

Katso lyhyt video ja haastaa itseäsi pohtimaan, että miten leikillisyys näkyy omassa toiminnassasi, miksi käytät pelejä sillä tavalla kuin käytät ja miten pelillisyys huomioi erilaiset oppijat.

Tiesitkö, että Leikkipäivää juhlitaan valtakunnallisesti vuosittain? Leikkipäivä kutsuu aikuisia ja lapsia viettämään kiireetöntä aikaa yhdessä leikkien. 

Pelillisyyden ja leikillisyyden rajapinta ei ole tiukka. Tämän takia leikillisen oppimisen (playful learning) voidaan nähdä läpäisevän leikillisyyden, että pelillisyyden käsitteet. Leikillinen oppiminen voi käytännössä olla esimerkiksi:

 • yhteisten sääntöjen luomista
 • pulmien ratkaisemista
 • luovien tuotosten työstämistä
 • lauluja
 • lautapelejä
 • QR-koodipelejä

 

Pelillisyydessä ja leikillisen oppimisen pedagogiikassa on pohjimmiltaan kyse leikin merkityksen ymmärtämisestä ja tiedostamisesta ihmisen toiminnassa. Kautta aikojen ovat ihmiset oppineet tarinoiden, leikkien ja pelien avulla.

Pelillisyyden ja leikillisyyden dosentti ja yliopistolehtori Lapin yliopistosta Marjaana Kangas
LUKUVINKKI: Kurkistus pelilliseen ja leikilliseen oppimiseen, 2020

 

Tutustu vielä käsitteisiin, joihin Aikaseikkailu-kerho pohjautuu. Katso ainakin läpi leikillisyys ja pelillisyys.

Leikki

Leikki on mielekästä toimintaa, johon uppoudutaan. Leikin avulla harjoitellaan mielikuvitusta, kuten keksimistä, oppimista ja oivaltamista.

Leikillisyys

Leikillisyys on olennainen osa ihmisyyttä, kehittymistä ja uuden oppimista. Leikillisyys on ennen kaikkea asennoitumista ja orientoitumista toimintaan; se on mielentila. Leikillisyyttä voisi kutsua löytöretkeilyksi, jonka aikana tutkitaan, ihmetellään ja innostutaan.

Pelit

Pelit sisältävät sääntöjä ja tavoitteita, kannustaen tekemällä ja kokeilemalla oppimiseen. Pelissä jokainen on päähenkilö, aktiivinen toimija ja osallistuja.

Pelillisyys

Pelillisyyden elementtejä on erilaisia ja eri tasoisia. Pelillisyyttä voidaan kuvata esimerkiksi keinoksi motivoida ja luoda tilaa leikilliselle oppimiselle. Pelillisyyden piirteitä ovat esimerkiksi luovuus, tarinallisuus ja yhteisöllinen toiminta.

Leikillinen oppiminen

Leikillinen oppiminen palvelee älyllistä leikillisyyttä, mielikuvitusta ja ideoilla leikkimistä. Erityisesti silloin kun se palvelee yksilön perustarpeita lisäten onnellisuutta ja tyytyväisyyttä.

Leikillisessä oppimisessa ratkotaan esimerkiksi sellaisia tehtäviä, jotka nivoutuvat olennaisesti tarinaan, jonka avulla tehdään ymmärrettäväksi uusia asioita.

 

Kangas muistuttaa, että usein hyvä peli, leikillisyys ja toiminnallinen pelillistäminen palvelevat yksilön perustarpeita lisäten onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Leikki on psykologisen ja fyysisen hyvinvoinnin indikaattori; se katoaa helposti, mikäli yksilö on stressaantunut, nälkäinen tai sairas.
LUKUVINKKI: Kurkistus pelilliseen ja leikilliseen oppimiseen, 2020

Pelillisyys ja leikillisyys Aikaseikkailu-kerhossa

Aikaseikkailu-kerho pohjautuu pelillisyyteen ja leikillisyyteen innostaen ja tukien lasten oppimista. Tutustu alla olevan kuvakarusellin avulla, miten pelillisyys ja leikillisyys toteutuvat käytännössä kerhossa.

 

Yhdessä tekemistä taas on helppo harjoitella, kun edessä on selkeä, strukturoitu toiminta. Näin myös ne oppilaat, joiden on usein vaikea tehdä yhteistyötä muiden kanssa, pystyvät paremmin osallistumaan, kun tehtävät ovat lyhyitä ja rakenne selkeä.

Oveton-tiimi, joka on ollut suunnittelemassa ja tekemässä Aikaseikkailu kestävä kehitys -kerhon viimeiselle kerhokerralle pakohuonetta.
LUKUVINKKI: Pedagogisissa pakohuoneissa into vie eteenpäin, 2021

 

Tehtävä

Testaa vielä osaatko yhdistää termien selitykset oikein. Mitä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan? Yhdistä käsite mielestäsi oikeaan kuvaukseen.

 

Yhteenveto

Nyt olet valmis siirtymään seuraavaan osioon, sillä tiedät, mistä pelillisyydestä ja leikillisyydestä on kyse. Seuraavassa osiossa kerromme positiivisesta pedagogiikasta ja motivoivan palautteen antamisesta. Ennen kuin siirryt seuraavaan osioon, voit halutessasi vielä syventyä kuuntelemaan pelillisyyden ja leikillisyyden merkityksestä Rovaniemien Ounasvaaran luonnossa.

Syventävä osio

Pelillisyys ja leikillisyys

HUOMIO: Tutustu syventävään osioon heti tai palaa aiheeseen silloin, kun se on sinulle ajankohtainen.

Pelillisyyden ja leikillisyyden dosentti ja Lapin yliopiston lehtori Marjaana Kangas kertoo Rovaniemen Ounasvaaran luonnossa kulkiessaan meille pelillisyydestä ja leikillisyydestä.

Jos mahdollista lähde happihyppelylle tai avaa ikkuna ja venyttele, kuunnellessasi podcastia (8:11 min). Pohdi kuunnellessasi seuraavia asioita:

 1. Miten voit kasvattajana tukea leikillisen tilan ja pelillisyyden syntymistä?
 2. Miten pelillisyys ja leikillisyys näkyvät sinun työssäsi?

 

 

Litteroitu podcast
 • Pelillisyys ja leikillisyys – podcastissa Marjaana Kangas
  Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Tämä tekstidokumentti on litteroitu versio podcast-jaksosta.
 • Äänitteen kesto 00:08:17
 • Kieli: Suomi
 • Puhuja: Marjaana Kangas

Äänite alkaa.

00:00:00

Täällä me ollaan nyt Ounasvaaran päällä ihanassa aurinkoisessa säässä ja kiikutaan tällaista kallioista metsän rinnettä. Enimmäkseen tää on kallioista, erilaisia koloja, erikokoisia kiviä ja paljon mäntyjä. Mä oon pienestä asti rakastanut tämmöisiä paikkoja, joissa sä pystyt käyttämään mielikuvitusta ja lähteä tekemään tämmöisestäkin näkymästä vaikka mitä. Tää voi olla vaikka mikä maailma ja aikakausi tahansa. Ja jos mä oisin täällä nyt lapsiryhmän kanssa niin opettajajohtoisesti me voitaisi tehdä tänne vaikka tehtävärasteja ja opetella tästä aikakaudesta. Milloin tää kallio on tänne syntynyt, näistä puulajeista. Mutta me voitais lähteä vaikka lapsivetoisestikin heidän mielikuvitusta ensin ruokkimalla, että mikähän mahtaa olla tämä kolo, tää iso kolo täällä kallioiden keskellä? Mitähän tässä on voinut tapahtua ja minkälaisia eläimiä täällä on kenties ollut? Luonto on paras oppimisen paikka.

00:01:14

Kun ajatellaan tota teidän Aikamatkaseikkailua, niin se tarinallisuus ja tarinahan on siinä ihan keskiössä. Ja mietitään sitä, että kun lapset lähtee siihen tarinaan mukaan, niin sanotaan ensinnäkin, että leikissä luodaan aina tarinaa. Ja sitten kun ollaan tarinassa sisässä, niin se ikään kuin mahdollistaa lapselle sellaisen potentiaalisen tilan olla ikään kuin osaavampi kuin mitä on yleensä, puhutaan lähikehityksenvyöhykkeestä. Sä voit olla vaikka vähän sosiaalisempi, näyttää erillä tavalla omia sosiaalisia taitoja, joita myös toki harjoitellaan siinä tilanteessa. Tai olla empaattisempi. Sä voit onnistua paremmin tämmöisissä loogisissa päättelytehtävissä. Ja ne tapahtuu nimenomaan siinä tarinan viitekehyksessä sen takia, että ollaan siinä leikin sisässä. Ja se tukee taas oppimista.

00:02:17

Toinen asia on sitten se, että miten kasvattajana pystyy tukemaan ja synnyttämään tällaista leikillistä tilaa ja tukemaan sitä pelillisyyttä, on ensinnäkin lähteä itse kokeilemaan ja sellaiseen leikillisyyteen. Joka tarkoittaa siis heittäytymistä, kiinnostumista innostumista, innostamista. Me puhutaan jopa tämmöisistä leikillisyys sytykkeistä tai virikkeistä, mitä kasvattaja voi tehdä. Esimerkiksi joku arvoitus voi olla sellainen taikka tämmöinen kehyskertomus, mikä nyt aikamatkoissakin on aina joka kerran alussa. Kehyskertomus luo sen tilanteen, jossa päästään siihen pelillisyyteen tai leikillisyyteen sisään. Eli oma heittäytyminen, oman mielikuvituksen käyttäminen. Ja mielikuvituksen käyttäminen tarkoittaa sellaista joustavaa ajattelua, mahdollisten maailmojen ajattelua. Se ei tarkoita vain fiktiivisessä maailmassa olemista. Ja sitten se turvallisen ympäristön luominen lapsille, että on turvallista tässä kehittää, vaikka hyvinkin erilaista fiktiivistä hahmoa siihen Aikamatkaseikkailuun ja voi heittää tai tuoda esiin sellaisia yllättäviäkin ratkaisuja ja ideoita. Ja erilainen ajattelu ja tämä niin sanottu mahdollisten maailmojen ajattelu on sallittua myös lapsille. Että kaikki ideat otetaan huomioon eikä torpata niitä. Punnitaan niitä ja opetellaan siihen, että ihmetellään.

00:04:19

Pelillisyyden elementtejä on erinäköisiä ja eritasoisia. Ensinnäkin se, että siinä jokainen lapsi on se päähenkilö, toimija. Ja se kokemus siitä, että mitä mä voin ideoida tai sanoa niin sillä on merkitystä. Mut sitten, jos aatellaan niinku tällasia laatupiirteitä, niin luovuus on tosi tärkeää ja se tarinallisuus on tosi tärkeää. Yhteisöllinen, yhteisöllisyys. Eli yhteisöllinen toiminta, mitä niissä kerhoissakin on, tehdään välillä pienryhmissä ja jaetaan niitä ajatuksia ja kokemuksia ja ideoita. Ne on ehkä tärkeimmät. Tietysti se on myös tärkeää, että tunteet on mukana aina, kun me ollaan tekemässä mitä tahansa. Niin että huomioidaan se ja erityisesti se myönteinen ja turvallinen ilmapiiri. Ja kaikki tunteet on sallittuja, että jos oppiminen on hauskaa, niin se ei tarkoita sitä, että sen pitäisi olla koko ajan hauskaa. Joskus voi olla vähän vaikeita tehtäviä ja joutua vähän sinnittelemään tai ponnistelemaan, että osaa tai keksii. Niinku mä muistan, että jossakin tutkimuksessa kerran joku lapsi sanoi, että on niin kauheaa yrittää keksiä ja käyttää mielikuvitusta. Sekin voi olla pinnistelemistä joskus, mutta sitäkin voi tukea ja kannustaa. Niin kyllä kaikki lapset ja aikuiset siihen pystyy.

00:05:45

Pelillisyys on mun mielestä enemmän semmonen keino vaikkapa motivoida taikka synnyttää sitä optimaalista tilaa siihen, että sä pääset oppimaan leikillisesti tai leikillisen asenteen kautta. Silloin, kun sä nautit tekemisestä, niin se on sitä optimaalista tilaa. Mä sanon esimerkin: puhutaan siitä tai kerrotaan, että monet tieteen tekijät esimerkiksi on kertoneet leikkivänsä niillä ideoilla tai niillä ajatuksilla tai niillä mikrobeilla. Se ei oo niille työtä. Silloin, kun sä oot siinä asiassa sisässä, sitä se leikillisyys tarkoittaa. Pelillisyys on sitten niitä menetelmiä, niitä toimintatapoja ja sääntöjä siinä ympärillä. Tai se tarina, joka luodaan.

00:06:38

Oi vitsi mä löysin mustikoita! Tosi paljon isoja mustikoita! Ihania. Just tällasta tää luonnossa liikkuminen on ja ylipäätänsä leikillinen oppiminen ja pelillisyyskin. Että nää sattumat on tärkeitä. Ei koskaan tiedä mitä tulee eteen. Nyt tuli kuus mustikkaa. Tossakin oli vaikka yks tämmöinen tarjoama sille, että jos me oltais oltu pienten lasten kanssa, niin me oltas voitu laskea paljonko tossa oli mustikoita. Se oli monilukutaitoon liittyvä matematiikan harjoitus. Mutta kaiken kaikkiaan, kun puhutaan mediakasvatuksesta, peleistä, pelillisyydestä ja leikeistä, niin ne kuuluu mun mielestä kiinteästi yhteen. Etenkin, kun me puhutaan alakouluikäisistä oppilaista ja heidän kanssa tehtävistä asioista. Ja ei se niin kummalista ole se leikillisen oppimisen pedagogiikka tai mediakasvatus ja niiden yhdistäminen. Silloin, kun ollaan siellä herätetty kiinnostus mihin tahansa asiaan ja innostus. Ja siksi mä nään hirveen hyvänä nämä Aikamatkaseikkailut. Hyvänä tapana lähteä tällaiselle mediakasvatusmatkalle tai pelilliselle, leikilliselle matkalle. Ja mielikuvitusmatkalle.

Äänite päättyy.


Yhteenveto

 • Luonto on hyvä oppimisen ja pelillisyyden paikka.
 • Leikki ja tarina tarjoavat lapselle potentiaalin olla osaavampi kuin mitä on yleensä (lähikehityksen vyöhyke).
 • Leikillisen tilan ja pelillisyyden luomiseen tarvitsee heittäytymistä, kiinnostumista ja innostumista.
 • Kasvattaja voi tarjota leikillisyyssytykkeitä, kuten kehyskertomuksen tai arvoituksia.
 • Leikillinen tila ja pelillisyys vaatii turvallisen ilmapiirin, jossa on lupa keksiä yllättäviä ja erilaisia ideoita.
 • Pelillisyyden elementtejä on eri näköisiä ja tasoisia. Esimerkiksi luovuus, tarinallisuus ja yhteisöllinen toiminta.

Takaisin ylös