Siirry sisältöön

Koulurauha-ohjelma

Koulurauha-ohjelman tavoitteena on rakentaa psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti turvallinen koulupäivä ja kouluvuosi. Keskeistä on oppilaiden osallisuus koulurauhan rakentamiseen. Päämääränä on edistää koulun yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä. Tavoitteina on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen.

Koulurauha kulkee viestikapulan lailla paikkakunnalta toiselle. Koulurauhasta vetovastuussa olevalla paikkakunnalla MLL:n piirijärjestö kokoaa paikallisen työryhmän suunnittelemaan koulurauhan julistustapahtumaa ja läpi lukuvuoden jatkuvaa koulurauhaohjelmaa. Työryhmässä on aina mukana useita oppilaita. Koulurauhan valtakunnallisen ohjausryhmän tapaan paikalliseen työryhmään kuuluu kunnan, opetustoimen, opettajien sekä järjestöjen ja poliisin edustajia. Näin vahvistetaan paikallista monialaista yhteistyötä koulukiusaamisen ehkäisemisessä.

Koulurauhapaikkakunnalla nimetään koulurauhakoulut, joiden oppilaat suunnittelevat koulurauhan julistustekstin. Koulut laativat myös koko vuodeksi omalle koululleen koulurauhaa tukevan toimintasuunnitelman. Oppilaat ja tukioppilaat ovat keskeisessä roolissa näiden suunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa.

Koulurauha on julistettu vuosittain vuodesta 1990 lähtien. Suomessa kehitetty koulurauhamalli on ainutlaatuinen ja sitä on levitetty myös muihin Euroopan maihin kuten Viroon, Kreikkaan, Espanjaan ja Puolaan.

Koulurauhatyötä ohjaa valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa on edustaja kaikista ohjelmaa toteuttavista organisaatioista.

Ohjausryhmä:

Rosengård-Andersson Pia, Folkhälsan
Leveelahti Anri, Suomen Vanhempainliitto
Järvenpää Ari, Poliisihallitus
Honkala Satu, Opetushallitus
Rautava Marie, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, ohjausryhmän puheenjohtaja

Aiheeseen liittyvät

Ota yhteyttä

Satu Suomalainen

Suunnittelija, kouluyhteistyö

satu.suomalainen(at)mll.fi
050 467 8670

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös