Siirry sisältöön

Päiväkotirauha

Päiväkotirauha on lapsia ja vanhempia osallistava kiusaamisen vastainen toimintatapa, jota päiväkoti voi soveltaa omassa yksikössään tai ryhmässään omien tarpeiden mukaan. Päiväkotirauhan tavoitteena on vahvistaa lasten, vanhempien ja kasvattajien yhteistyötä ja osallisuutta hyvän kasvuympäristön luomisessa. Ideana on antaa tilaa lasten omalle suunnittelulle ja tekemiselle sekä pohtia niin aikuisten kesken kuin yhdessä lasten kanssa, millaisista asioista muodostuu kaikille mukava ja turvallinen ryhmä.

Päiväkotirauhan suunnittelu voi auttaa tekemään näkyväksi päiväkodissa jo toteutettavia tuttuja, konkreettisia asioita, jotka edistävät turvallista, myönteistä ilmapiiriä ja osallisuutta. Päiväkotirauhalle voidaan valita jokin teema (esimerkiksi ystävyys, tunteet). Ideoita kysytään lapsilta ja osallistavia teemoja voi olla myös useita vuoden aikana.

Päiväkotirauhatoiminta voi toteutua osana varhaiskasvatuksen arkea muun muassa oppimis- ja leikkihetkinä, ruokailutilanteissa, erillisinä tapahtumina ja vanhempainilloissa. Tarkoitus on, että toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Päiväkotirauhan suunnitteluun löydät mallin sivun alareunan linkistä ”Päiväkotirauhan aineistot”. Päiväkotirauha pohjautuu valtakunnalliseen Koulurauha-ohjelmaan.

Päiväkotirauhan julistaminen toimintakauden alussa on hyvä tapa käynnistää lasten, vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden yhteinen, kiusaamista ehkäisevä ja kaverisuhteita vahvistava työ. Päiväkoti voi järjestää juhlan tai julistustapahtuman samana päivänä kuin Koulurauha julistetaan. Tapahtuman avulla muistutetaan, että jokaisen lapsen täytyy saada tuntea olevansa hyväksytty ja tärkeä ryhmän jäsen ja olla mukana leikeissä.

Julistustapahtuma voi olla esimerkiksi:

  • lasten ja vanhempien yhteinen pihatapahtuma
  • lasten esitys tai valokuvanäyttely
  • juhla omassa ryhmässä
  • retki, jossa keskitytään jotenkin päiväkotirauhan teemaan

Tärkeintä on, että lasten omat ideat tulevat huomioiduksi ja lapset ovat itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtuman teemaa ja sisältöä.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös