Stödmaterial för skolfredsarbete

Utlysningstexter för Skolfreden 2019

Här hittar du utlysningstexten för Skolfreden på flera språk. Skriv gärna ut och häng upp texterna på väggen i skolan eller ordna ett eget skolfredsevenemang där de läses upp!

 

Läs mer

Lektioner om mobbning på sociala medier

Ett av syftena med Skolfreden är att förebygga alla former av kränkande behandling inom skolgemenskapen. Eleverna i Kajana har som ett led i denna strävan utarbetat särskilda lektioner om hur mobbning på sociala medier kan förebyggas. Övningarna är enkla att utföra på lågstadiet, högstadiet och andra stadiet.

Bekanta dig med övningarna

Hövlighetsveckan i november

Under Hövlighetsveckan 18–22.11.2019 uppmärksammas särskilt hur man tar hänsyn till andra. Varje dag har en särskild hövlighetsutmaning som enkelt kan antas inom skolvardagen.

Affischen för temaveckan finns att hämta här

I samarbete med