Hoppa till innehållet

Utlysningstext för Skolfreden

Skolfreden utlyses varje år genom uppläsning av en utlysningstext som skrivits av eleverna själva. Elever från Skolfredsprogrammets pilotort deltar i ett skolfredsläger där de skriver ett utkast som de sedan bearbetar under vårterminen. Kärnan i utlysningstexten utgörs av ett tema som eleverna valt för läsåret.

Utlysningstexten översätts till olika språk. Vilka språk det gäller beror i allmänhet på vilka hemspråk som talas bland eleverna i skolorna på Skolfredsprogrammets pilotort det året.

Texten kan användas i den egna skolan till exempel genom att eleverna läser upp den på olika språk på skolans högtalarsystem eller då skolan är samlad, till exempel under en morgonsamling eller vid skolans eget skolfredsevenemang. Texten kan också skrivas ut och hängas på väggen för att under hela läsåret påminna eleverna om Skolfreden.

Elever i Joensuu och Jyväskylä har skrivit utlysningstexten för Skolfredsåret 2022–2023. Läsårets tema, vän med alla, utgör en röd tråd i texten.

Texten finns att hämta på svenska under länken nedan.

Material att ladda ner

Tillbaka till toppen