Siirry sisältöön

Koulurauha

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla.

Lue lisää Koulurauha-ohjelmasta

Koulurauha julistetaan aina lukuvuoden alussa niin, että tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain. Valtakunnallinen julistustapahtuma striimataan ja sitä voi seurata suorassa lähetyksessä ympäri Suomen. Julistustapahtuman suunnittelee paikallisten pilottikoulujen oppilaat ja opettajat yhdessä työryhmän kanssa. Oppilaat myös kirjoittavat lukuvuodelle koulurauhan julistustekstin, joka käännetään myös eri kielille. Tulostettavia huoneentauluja voi hyödyntää koulurauhan julistamiseen omassa koulussa.

Tutustu julistusteksteihin

Koulu voi järjestää oman koulurauhatapahtuman lukuvuoden alkaessa. Tapahtuman lisäksi on tärkeää, että koulurauhaa rakennetaan läpi lukuvuoden. Paikallisen työryhmän oppilaat suunnittelevat kuukausitehtävät, joiden avulla koulurauhasta on helppo muistuttaa koko lukuvuoden ajan. Tehtävät sopivat niin ala- kuin yläkouluihin.

Tutustu koulurauhatehtäviin

Tutustu ideoihin oman tapahtuman järjestämiseksi

Koulurauhan rinnalla tuetaan myös päiväkotirauhan toteutumista. Päiväkotirauha on lapsia ja vanhempia osallistava kiusaamisen vastainen toimintatapa, jota päiväkoti voi soveltaa omassa yksikössään tai ryhmässään omien tarpeiden mukaan. Päiväkotirauhan tavoitteena on vahvistaa lasten, vanhempien ja kasvattajien yhteistyötä ja osallisuutta hyvän kasvuympäristön luomisessa. Päiväkotirauhan toteuttamiseksi on luotu runsaasti tukimateriaalia.

Tutustu Päiväkotirauhaan ja aineistoihin


Ohjelmalla ei ole yhteyttä Koulurauhaa!-lehteen.
Nimien samankaltaisuudesta huolimatta Koulurauha-ohjelmalla ei ole mitään yhteyttä Koulurauhaa!-lehteen. Koulurauhaa!-lehden taustalla on yksityinen yritys, joka kerää varoja oman lehtensä julkaisemiseen. Tällä sivustolla esitellyn Koulurauha-ohjelman taustayhteisöt ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Poliisihallitus, Folkhälsan sekä Suomen Vanhempainliitto. Mikäli Koulurauhaa!-lehden markkinoinnissa on viitattu Koulurauha-ohjelmaan tai näihin sivuihin, pyydämme ilmoittamaan tästä kuluttajaviranomaisille.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös