Koulurauha

Mikä on Koulurauha?

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla.

Koulurauhaa rakennetaan läpi lukuvuoden

Koulurauhatyön tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista työtä ympäri lukuvuoden.

Koulurauhaa edistetään:

  • yhdessä tekemällä
  • oppilaiden omalla toiminnalla
  • vanhempien aktiivisuudella
  • koulun käytäntöjä kehittämällä

Koulurauhaa ovat rakentamassa:

Ohjausryhmä:

Järvenpää Ari, Poliisihallitus
Elo Satu, Opetushallitus
Rautava Marie, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Rosengård-Andersson Pia, Folkhälsan
Leveelahti Anri, Suomen Vanhempainliitto

Ohjelmalla ei ole yhteyttä Koulurauhaa!-lehteen. Nimien samankaltaisuudesta huolimatta Koulurauha-ohjelmalla ei ole mitään yhteyttä Koulurauhaa!-lehteen. Koulurauhaa!-lehden taustalla on yksityinen yritys, joka kerää varoja oman lehtensä julkaisemiseen. Tällä sivustolla esitellyn Koulurauha-ohjelman taustayhteisöt ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Poliisihallitus, Folkhälsan sekä Suomen Vanhempainliitto. Mikäli Koulurauhaa!-lehden markkinoinnissa on viitattu Koulurauha-ohjelmaan tai näihin sivuihin, pyydämme ilmoittamaan tästä kuluttajaviranomaisille.

Aiheeseen liittyvät