Koulurauha

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla.

Koulurauhaa rakennetaan läpi lukuvuoden

Koulurauhatyön tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista työtä ympäri lukuvuoden.

Koulurauhaa edistetään:

  • yhdessä tekemällä
  • oppilaiden omalla toiminnalla
  • vanhempien aktiivisuudella
  • koulun käytäntöjä kehittämällä

Päiväkotirauha

Koulurauhan rinnalla tuetaan myös päiväkotirauhan toteutumista. Päiväkotirauha on lapsia ja vanhempia osallistava kiusaamisen vastainen toimintatapa, jota päiväkoti voi soveltaa omassa yksikössään tai ryhmässään omien tarpeiden mukaan. Päiväkotirauhan tavoitteena on vahvistaa lasten, vanhempien ja kasvattajien yhteistyötä ja osallisuutta hyvän kasvuympäristön luomisessa.


Ohjelmalla ei ole yhteyttä Koulurauhaa!-lehteen.
Nimien samankaltaisuudesta huolimatta Koulurauha-ohjelmalla ei ole mitään yhteyttä Koulurauhaa!-lehteen. Koulurauhaa!-lehden taustalla on yksityinen yritys, joka kerää varoja oman lehtensä julkaisemiseen. Tällä sivustolla esitellyn Koulurauha-ohjelman taustayhteisöt ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Poliisihallitus, Folkhälsan sekä Suomen Vanhempainliitto. Mikäli Koulurauhaa!-lehden markkinoinnissa on viitattu Koulurauha-ohjelmaan tai näihin sivuihin, pyydämme ilmoittamaan tästä kuluttajaviranomaisille.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät