Sodankylän työryhmä 2021

Sodankylän koulurauhatyöryhmä on suunnitellut kuukausitehtäviä lukuvuodelle 2021─2022. Sodankylän työryhmässä on ollut mukana oppilaita ja opettajia Tähtikunnan koulusta, Vuotson koulusta, Sodankylän lukiosta ja Haaparannan kielikoulusta Ruotsista.

Elo- ja syyskuu

Elo- ja syyskuun yhteinen teema on tutustuminen. Turvallinen ja ennakkoluuloton ilmapiiri syntyy, kun oppilaat ja henkilökunta tuntevat toisensa.  Lukukauden alussa tutustutaan uusiin luokka- ja koulutovereihin. Luodaan ja vahvistetaan luokkahenkeä ja koko koulun yhteishenkeä. Tutustumista voidaan edistää esimerkiksi erilaisilla hauskoilla nimileikeillä.

Tutustu nimileikkeihin

Lokakuu

Lokakuun teema on hyvä minä ja hyvä meidän koulumme. Kuukauden aikana tunnistetaan omia vahvuuksia ja esitellään niitä muille. Keskitytään pohtimaan hyviä asioita itsessä, omassa luokassa ja koko koulussa. Teemaa voi toteuttaa mm. siten, että oppilaat ja koulun henkilökunta esittelevät toisilleen omat vahvuutensa, supervoimansa, talentin. Kokeilkaa vahvuuksien tunnistamista työryhmän ehdottamien harjoitusten avulla.

Katso harjoitukset

Marraskuu

Marraskuussa tutustutaan eri-ikäisiin koulutovereihin. Tällöin pienemmät oppilaat eivät välttämättä pelkäisi isompia oppilaita, vaan pitäisivät heitä kavereina ja turvana. Teemaa voi toteuttaa esimerkiksi opetus- tai lukutuokioilla eri luokka- ja kouluasteiden kesken. Eri ikäisten oppilaiden tutustumista voidaan tukea erilaisilla harjoituksilla ja leikeillä.

Tutustu harjoituksiin

Joulukuu

Joulukuun teema on hyvät teot. Tavoitteena on olla toisten tukena, tekemällä toinen iloiseksi hyvillä teoilla sekä koulussa että lähiympäristössä. Teemaa voi toteuttaa esimerkiksi tekemällä itse jonkin pienen lahjan toiselle tai tekemällä jonkin konkreettisen teon (auttaa läksyissä tai kotitöissä). Työryhmä on koonnut hauskoja askarteluvinkkejä lahjojen tekemiseen ja laatineet ohjeet hyvien tekojen teemaviikkoon.

Tutustu askarteluvinkkeihin ja teemaviikkoon

Tammi- ja helmikuu

Tammi- ja helmikuun teema on ystävyys, ystävällisyys ja toisesta välittäminen. Ystävyyttä voidaan vaalia mm. sydämellisillä sanoilla ja positiivisella palautteella. Katso työryhmän tekemät harjoitukset ystävyyden teemasta ja hyödyntäkää esim. ystävänpäivänä.

Tutustu harjoituksiin

Maaliskuu

Maaliskuussa luodaan hyvää mieltä ja kiinnitetään huomiota omaan käyttäytymiseen. Kuukauden teema on hyvät tavat. Pohditaan, mitä asioita kuuluu hyviin tapoihin ja toisten huomioon ottamiseen. Hyvien tapojen teemaa tuodaan korostetusti esille mahdollisuuksien mukaan kaikessa koulun toiminnassa. Kokeilkaa oppilaiden kanssa kohteliaisuusbingoa tai järjestäkää kohteliaisuusviikko!

Tutustu bingon ja kohteliaisuusviikon ohjeisiin

Huhtikuu

Huhtikuun teema on turvallisesti ja yhdessä somessa. Kuukauden aikana on tarkoitus miettiä asioita, jotka ovat tärkeitä oman ja muiden turvallisuuden kannalta sosiaalisessa mediassa liikuttaessa. Keskustelua sosiaalisesta mediasta voi käydä helposti seuraavien harjoitusten avulla.

Tutustu harjoituksiin

Toukokuu

Toukokuussa liikutaan luonnossa ja ollaan yhdessä. Työryhmä on luonut harjoituksia, jotka innostavat tutkimaan luontoa ja opettavat tunnistamaan luonnossa liikkuvia eläimiä. Katso harjoitukset ja hyödynnä luokkasi kanssa.

Katso harjoitukset

 

 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?