Siirry sisältöön

Koulurauhasuunnitelma

Kiusaamisen ehkäisy ja koulurauhan rakentaminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Koulun toimintakulttuurin kehittämisen ja muutoksen tulee lähteä kouluyhteisön sisältä, rehtorin johdolla.

Koulurauhasuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen lukuvuoden aikana toteutettavia kouluhyvinvointia edistäviä tapahtumia ja aktiviteetteja. Suunnitelman avulla tehdään näkyväksi konkreettisia asioita, joita koulussa tehdään viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Koulurauhasuunnitelmaan voidaan kirjata teemapäiviä ja tempauksia, vanhempainiltoja, kiusaamistilanteen kartoittamista ja aamunavauksia.

Koulurauhasuunnitelmaa laadittaessa tarkoitus ei ole kehittää kouluun valtavasti uusia käytäntöjä ja toimintoja vaan koota yhteen sitä, mitä kaikkea koulussa jo tehdään yhteisöllisyyden, viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Samalla voidaan arvioida olemassa olevia käytäntöjä turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta.

Oleellista suunnitelmassa on oppilaiden oma toiminta.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös