Siirry sisältöön

Oma koulurauhasuunnitelma

Kiusaamisen ehkäisy ja koulurauhan rakentaminen vaatii pitkäjännitteistä työtä. Koulun oman toimintakulttuurin kehittämisen ja muutoksen tulee lähteä kouluyhteisön sisältä.

Koulurauha-suunnitelman tarkoituksena on koota yhteen lukuvuoden aikana toteutettavia kouluhyvinvointia edistäviä tapahtumia ja aktiviteetteja. Suunnitelman avulla tehdään näkyväksi erilaisia pieniä konkreettisia asioita, joita koulussa tehdään viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Koulurauha-suunnitelmaan voidaan kirjata erilaisia teemapäiviä ja tempauksia, vanhempainiltoja, kiusaamistilanteen kartoittamista ja aamunavauksia.

Koulurauha-suunnitelmaa laadittaessa tarkoitus ei ole kehittää kouluun valtavasti uusia käytäntöjä ja toimintoja vaan koota yhteen sitä, mitä kaikkea koulussa yhteisöllisyyden, viihtyvyyden ja turvallisuuden edistämiseksi oikeastaan jo tehdään. Samalla voidaan tarkastella monia olemassa olevia käytäntöjä turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta.

Oleellista suunnitelmassa on oppilaiden oma toiminta.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös