Siirry sisältöön

Oma koulurauhatapahtuma

Jokainen koulu tai alue voi suunnitella oman paikallisen koulurauhatapahtuman. Koulurauhatapahtuman avulla muistutetaan kaikille kouluyhteisön jäsenille, että hyvinvointi koulussa koostuu monesta pienestä tekijästä ja kaikki kouluyhteisöön kuuluvat ovat omalta osalta vastuussa koulun turvallisuudesta ja koulussa viihtymisestä.

Koulurauhatapahtuman voi järjestää koko koulun yhteisenä juhlana tai esimerkiksi pienimuotoisena aamunavaukseen yhdistettynä tuokiona luokissa.

Koulurauhatapahtuma voi koostua monenlaisesta ohjelmasta. Oppilaiden joukosta voidaan valita tapahtuman juontajat. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi kiusaamista käsittelevän näytelmän esittäminen, musiikkiesityksiä sekä tietysti koulurauhan julistuksen lukeminen.

Valtakunnallisessa koulurauhatapahtumassa julistus luetaan suomeksi ja ruotsiksi. Tekstin monia kielikäännöksiä kannattaa hyödyntää koulun tapahtumassa esimerkiksi niin, että oppilaat lukevat julistustekstin usealla eri kielellä.

Oppilaat voivat kerätä luokissa etukäteen ideoita siitä, mitä kaikkea koulurauha omassa koulussa tarkoittaa ja miten sitä halutaan lukuvuoden aikana pitää yllä. Koulurauhatapahtuma on myös hyvä tilaisuus käydä lukuvuoden alussa läpi koko oppilaskunnan kanssa koulun suunnitelmaa kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi sekä toimintatapoja kiusaamistilanteissa. Tilaisuudessa voidaan samalla myös esitellä koulun tukioppilastoimintaa ja oppilaskuntatoimintaa.

Koulurauhan julistuksen voi toteuttaa helposti aamunavauksen yhteydessä. Oppilaat voivat lukea tekstin keskusradiossa tai kaikki voivat kokoontua juhlasaliin kuuntelemaan julistustekstiä. Samalla voidaan lukea aamunavausteksti, jossa pohditaan julistuksen merkitystä.

Koulurauhan julistus voidaan kuunnella luokissa aamunavauksena myös radion kautta. Julistustekstin kuuntelemisen jälkeen luokassa voidaan käydä keskustelua siitä, mitä kaikkea turvallinen koulu tarkoittaa ja mitä oppilaat voivat tehdä turvallisuuden edistämiseksi koulussa. Näistä keskusteluista voidaan esimerkiksi koota luokan seinälle yhteinen tunnuslause tai motto lukuvuodelle.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös